KING en VNG Informatievoorziening Sociaal Domein

KING en VNG Informatievoorziening Sociaal Domein

Idius Felix en Wijnand Heijnen maakten onder de vlag van de VNG en KING (VNG Realisatie) deel uit van het landelijke ondersteuningsteam in het programma Informatievoorziening Sociaal Domein. Idius helpt bij het inrichten en uitrollen van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en Wijnand is als expert betrokken bij de buitengemeentelijke informatievoorziening en doorontwikkeling van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

Informatievoorziening sociaal domein

De werkzaamheden van Wijnand bestaan uit het in beeld brengen van informatiestromen tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere instellingen in het sociaal domein en het opstellen van eisen aan het GGk. Wijnand coördineert de integrale ketentest voor de nieuwe release van het GGk. Hierin zijn onder andere webservices opgenomen, de ondersteuning van gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gegevensverstrekking voor het woonplaatsbeginsel. In 2014 heeft Wijnand een marktinventarisatie uitgevoerd van software voor regiesystemen in het sociaal domein.

Projectmanager Gegevensknooppunt

Ook Idius Felix is vanaf begin 2014 betrokken bij het het programma Informatievoorziening Sociaal Domein. Naast het verzorgen van opleidingen, inrichting en beheer van websites en het geven van presentaties is Idius direct betrokken bij de aansluiting van gemeenten (en zorgaanbieders) op het GGk en de doorontwikkeling van het GGk. Daarnaast is hij vanuit de VNG voor gemeenten een vraagbaak bij problemen.


Ontdek meer
Meer informatie over deze opdracht of over de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Wijnand.

Of meer kennis opdoen over het sociaal domeinMeer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?