Brandweer Hollands Midden nu in real time op de hoogte

Brandweer Hollands Midden nu in real time op de hoogte

Als een brandweerwagen uitrijdt, is het van belang dat de bemanning weet wat er aan de hand is. Hoe groot is het gebouw waar we naar toe gaan, wat is de snelste route, hoeveel mensen wonen of werken er, en waar bevinden zich de nooduitgangen? Als de brandweerlieden hun werk goed willen doen, hebben ze de antwoorden op deze vragen nodig. Dat geldt niet alleen voor de blusploeg, dat geldt ook voor andere betrokkenen, zoals de planvormer die complexe situaties voorbereidt. In alle schakels van de keten moet actuele, betrouwbare informatie beschikbaar zijn.

Dit was de achtergrond van een groot project bij de Brandweer Hollands Midden dat rond 2010 van start ging. Als de noodzakelijke gegevens actueel en digitaal beschikbaar zijn, dan kan de brandweer beter samenwerken met gemeenten en omgevingsdiensten en zo onveilige situaties voorkomen. Op die manier kan de brand op de meeste effectieve manier worden bestreden.

Verzoek om assistentie

Zo zinvol als dit project in opzet was, zo lastig bleek het in de uitvoering. De regionalisering van de brandweerorganisatie vereiste nieuwe afspraken over werkprocessen en invulling van taken, en ook op het technische vlak was het project uitdagend. Het proces verliep daardoor niet snel genoeg, en het bleek met name lastig om beslissingen te nemen en knopen door te hakken. In 2013 klopte de Brandweer Hollands Midden dan ook aan bij Arend de Jong met een verzoek om assistentie.

Na een snelle haalbaarheidsstudie ging Arend met het projectteam aan de slag. ‘Allereerst was het nodig om de directie goed mee te nemen in het proces. Een tweede factor was de werkwijze in het projectteam, waar de verleiding groot was om te blijven discussiëren over verschillen van inzicht. Het was nodig de focus te verleggen naar een haalbaar resultaat.’

Selectie leverancier

Toen het besluitvormingsproces weer goed op gang was gekomen, was het zaak op zoek te gaan naar de leverancier met het best passende ICT-systeem. De operationele omstandigheden stelden bijzondere eisen, zoals een eenvoudige en snelle bediening, mobiel gebruik én een hoge betrouwbaarheid. Deze eisen zijn meegenomen in de Europese aanbesteding, die heeft geleid tot de keuze van een leverancier en oplossing waarover iedereen tevreden is.

Maar met de keuze van systeem ben je er nog niet, aldus Arend de Jong. ‘De 1300 gebruikers moesten allemaal goed worden opgeleid, om vertrouwd te raken met digitaal werken in het veld en het gebruik van de systemen. Ook is een gedegen organisatie van het gegevensbeheer noodzakelijk, want de gegevens die met het systeem worden doorgegeven aan de bemanning van de wagen, moeten er natuurlijk wel zíjn. Ook daar is hard aan gewerkt.’

Niet alleen

Sinds enkele maanden wordt het nieuwe informatiesysteem naar tevredenheid gebruikt. Arend de Jong: ‘We lossen nu de laatste kinderziekten op. Wat mij vooral is bijgebleven van deze opdracht is de grote ambitie van de Brandweer Hollands Midden en de noodzaak om dit complexe vraagstuk te vereenvoudigen. Dat is gelukt; bij elke calamiteit is de brandweer nu in real time op de hoogte. Op deze schaal is dat een voorbeeld voor andere regio’s die deze stap nog willen maken.’

Hans Baardscheer, directeur Operationele Voorbereiding "We hadden grote ambities op het gebied van de informatievoorziening en die ambities zijn gerealiseerd. Maar dat hadden we zonder een goede adviseur nooit alleen voor elkaar gekregen."

Kader: Brandweer Hollands Midden werkt in de Veiligheidsregio Hollands Midden samen met politie, GHOR, gemeenten en andere partners aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Gezamenlijk zorgen zij voor de veiligheid van 770.000 inwoners in het hart van de Randstad, inclusief de steden Leiden en Gouda. Hiervoor zijn ruim 400 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers - vaak ook 's nachts - actief. De brandweer werkt vanuit 47 locaties en heeft de beschikking over circa 100 operationele voertuigen. Daarvan zijn er nu 60 voorzien van het nieuwe informatiesysteem.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met onze OOV expert Arend voor een vrijblijvend gesprek.

Of ontdek meer wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van digitale strategie en transformatieVergoten van de veiligheid door ICT en informatieM&I/Partners ondersteunt en adviseert veiligheidsregio’s om gegevens optimaal te koppelen, analyseren en benutten. Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid.

Ontdek hoe het anders kan