Dienst Justitiële Inrichtingen beter samenwerken met betere ondersteuning

Dienst Justitiële Inrichtingen beter samenwerken met betere ondersteuning

De ICT-systemen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waren niet toekomstvast. Informatievoorziening over het werk van DJI moet aan hoge eisen voldoen. Daarom zou er een compleet nieuwe architectuur moeten komen. Eerdere pogingen hiertoe strandden, maar de noodzaak voor vernieuwing bleef. Ook op het gebied van samenwerking: een goede informatievoorziening vergt intensieve samenwerking, zowel binnen DJI als met ketenpartners.

Gezamelijke visie

DJI vroeg Frank Hendriksen van M&I/Partners om de aansturing van het architectenteam over te nemen. Hendriksen: "Het begon in 2009 als een technisch project, maar gaandeweg werd duidelijk dat het échte probleem lag in het ontbreken van een gezamenlijke visie op de organisatie en de ICT-systemen. We hebben verschillende fases doorlopen, waaronder een technisch deel en het opstellen van een aantal samenhangende afspraken over de ondersteuning met ICT. Op basis daarvan zijn we nu een vernieuwingstraject aan het uitvoeren."

Wat vindt DJI?

Karin Menses, CIO: "Wat ik kenmerkend vind aan Frank, en wat hij heeft weten over te dragen op het hele team, is een prettige communicatie. Dat ging in eerdere projecten veel lastiger. Communicatie zou competentie nummer één moeten zijn voor alle ICT-architecten. Niet in jargon praten, duidelijk uitleggen, begrijpelijke metaforen gebruiken, concreet zijn. Dat is zó belangrijk. Zo heeft Frank er met zijn team voor gezorgd dat dit project ging leven in de hele organisatie."


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van of over de impact en mogelijkheden van ICT-architectuur? Neem contact op met Frank.Meer achtergrond over onze architectuurstijl?