Brandweer Midden- en West-Brabant digitale bereikbaarheidskaart

Brandweer Midden- en West-Brabant digitale bereikbaarheidskaart

De tien clusters van de brandweer in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hadden elk een eigen manier om bereikbaarheidskaarten te tekenen; de kaarten waarvan de brandweer gebruik maakt wanneer zij uitrukt om een brand te blussen. In het project operationele informatievoorziening ontwikkelde Brandweer Midden- en West-Brabant met M&I/Partners een nieuw proces voor het maken en beheren van bereikbaarheidskaarten. Dat was nodig omdat de Brandweer Midden- en West-Brabant, net als de brandweer in andere veiligheidsregio’s, overstapt op digitale bereikbaarheidskaarten. 

Wat is de rol van M&I/Partners?

M&I/Partners organiseerde sessies met de circa vijftien tekenaars van de tien clusters. Ted Dicks inventariseerde op die manier de huidige processen om tot bereikbaarheidskaarten te komen en ontwierpen in nauwe samenwerking met de tekenaars een nieuw proces. Dat proces beschrijft alle activiteiten die nodig zijn om kaarten te tekenen, te controleren en te beheren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de keuze welke objecten worden getekend en welke informatie per object opgenomen wordt, maar ook om de relatie met andere partijen die relevante informatie moeten aanleveren. Daarnaast werden de tools (software en hardware) beschreven die hierbij nodig zijn. Ted Dicks: ‘Iedereen was natuurlijk gewend om kaarten op een eigen manier te tekenen. De oude werkwijze moesten de tekenaars loslaten. Dat ging verrassend goed. Er is dan ook veel draagvlak voor de nieuwe werkwijze. Sterker: de tekenaars zijn enthousiast. Nu is het een kwestie van invoeren.’

Wat vindt de opdrachtgever?

Het lag voor de hand M&I/Partners voor deze opdracht te vragen, legt Vincent Baartmans uit, projectleider digitale bereikbaarheidskaart bij de brandweer Midden- en West-Brabant. ‘M&I/Partners heeft veel kennis van veiligheidsregio’s en heeft een belangrijke rol in het landelijke project om tot een digitale bereikbaarheidskaart te komen.’ Wat was de belangrijkste toegevoegde waarde van M&I/Partners? ‘Afgezien van hun kennis: de adviseurs van M&I/Partners zijn erg procesgericht en dat missen we eerlijk gezegd bij de Brandweer nog een beetje.’ Aan de hand van de nieuwe procesbeschrijving stelt de brandweer Midden- en West-Brabant nu een programma van eisen op om tot een pakketkeuze te komen. In plaats van met printjes rukt de brandweer in Brabant binnenkort uit met iPads, voorzien van de meest actuele objectinformatie.

Dit project was mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Sociaal Fonds.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van het optimaliseren van uw informatievoorziening? Neem contact op met Ted voor een vrijblijvend gesprek.Vergoten van de veiligheid door ICT en informatieM&I/Partners ondersteunt en adviseert veiligheidsregio’s om gegevens optimaal te koppelen, analyseren en benutten. Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid.

Ontdek hoe het anders kan