Vlaamse Openbare Bibliotheken haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen

In juni 2014 gaven Bibnet, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen de opdracht aan M&I/Partners om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen tot één eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie is door een adviesteam van M&I/Partners, aangevuld met specifieke kennis van de Vlaamse situatie, uitgevoerd en eind april 2015 opgeleverd. Het eindresultaat is door de stuurgroep met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en twintig bibliotheken goedgekeurd. De technische, financiële en organisatorische haalbaarheid werd in overleg met een werkgroep uitvoerig geanalyseerd en gunstig bevonden. Het eindrapport doet aanbevelingen over de verdere aanpak en kritieke succesfactoren.

De haalbaarheidsstudie legt een gedetailleerd scenario voor van hoe de consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen het best verder vorm kan krijgen, op technisch, financieel en organisatorisch vlak. M&I/Partners heeft geadviseerd om de klassieke bibliotheekprocessen (bijvoorbeeld uitlenen en lenersbeheer) uit het Provenciaal Bibliotheeksysteem te centraliseren - en waar mogelijk te optimaliseren - in een eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen. De verdere innovatie van de digitale bibliotheek gebeurt dan gekoppeld aan dit nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem.

Meer weten over digitalisering in de publieke sector?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen rondom digitalisering? Of wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen? Neem contact op met Karin.


Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Koninklijke Bibliotheek meerderheid wil collectief bibliotheeksysteem

Een meerderheid van openbare bibliotheken heeft aangegeven door te willen gaan met een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Dit is de uitkomst van de draagvlakpeiling die de Koninklijke Bibliotheek heeft gehouden naar aanleiding van het succesvolle haalbaarheidsonderzoek dat eerder is uitgevoerd door M&I/Partners.

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap