Gemeente Amsterdam uniformering werkprocessen

Gemeente Amsterdam uniformering werkprocessen

Gemeente Amsterdam is ongeveer vier jaar geleden begonnen met wijkteams ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Niet door precies te bedenken hoe dat moet, maar door gewoon te beginnen. Van één team toen naar bijna 30 teams nu. Dit betekent ook het uniformeren van werkprocessen zodat zij effectief en werkbaar blijven. M&I/Partners, heeft de gemeente Amsterdam geholpen een uniform werkproces te ontwikkelen en te implementeren.

Amsterdam begon met multidisciplinaire wijkteams vanuit de sterke overtuiging dat de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens anders en beter moest. Het programma ‘Samen DOEN in de buurt’ startte met enkele pilot-teams in de meest moeilijke buurten van Amsterdam. Pionieren pur sang, gericht op het ontwikkelen van een werkwijze waarbij de eigen kracht van het huishouden maximaal wordt aangesproken. Maar ook een uniforme werkwijze die ruimte biedt aan de professional als generalist. Woorden die snel opgeschreven zijn, maar doorleefd en doorontwikkeld moesten worden in de praktijk van alle dag.

Het programma werkte in een enorm hectische omgeving, waarbij het speelveld continu veranderde. In zo’n omgeving is het belangrijk dat je bouwt aan een stevige backbone voor de uitvoerende teams. Een stevige backbone is een basis om ontwikkelingen en best practises te verankeren Zonder zo’n backbone is het lastig om samenwerking goed van de grond te krijgen, te sturen op effectiviteit en betrouwbare en kwalitatieve ondersteuning te bieden. De uniforme werkwijze, uitgewerkt in minimale procesbeschrijvingen, protocollen en documenten, heeft zich als zo’n backbone weten te bewijzen.

Eén van de eerste stappen was het inrichten van een registratiesysteem. Het adagium: niets méér registreren dan nodig, teneinde de administratieve last zoveel mogelijk te beperken. Daarna volgden het privacyprotocol, samenwerkingsafspraken en de verdere ontwikkeling van de processtappen.

De uitdaging? Houd een beschrijving van de werkwijze altijd zo beknopt mogelijk. Er zijn vele krachten die verleiden om méér dan nodig op te schrijven – het is de kunst om altijd weer te kijken wat écht nodig is voor de uitvoering. Dát blijkt heel wat minder dan beleidsmakers denken. Processen zijn nodig voor professionele dienstverlening, maar de echte professionaliteit komt van mensen!


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Wijnand.

Of ontdek meer over onze opdrachten in de lokale overheidIs uw overheid klaar voor de digitale mogelijkheden?Andere manieren van werken zijn vereist om de gewenste innovatie en transformatie vorm te geven. Informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol.

Ontdek welke digitale strategie bij u past