KING veilige gegevensuitwisseling sociaal domein

KING veilige gegevensuitwisseling sociaal domein

Ministerie SZW, VNG, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV hebben een programma ingesteld om de bewustwording over privacybescherming en informatieveiligheid te verbeteren. M&I/Partners was nauw betrokken bij het implementatietraject van deze verbeteringen bij gemeenten.

De dienstverlening in het sociaal domein brengt met zich mee dat er veel persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en uitgewisseld. In het kader van de Participatiewet worden al langere tijd gegevens uitgewisseld via Suwinet om onder meer de aanvraag of voortzetting van een uitkering en re-integratie.

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen.

Informatieveiligheid

In de afgelopen jaren hebben onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoeken uitgevoerd naar de informatieveiligheid bij het gebruik van deze gegevens. Dit heeft ertoe geleid dat een programma is ingesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV om een aantal verbeteringen door te voeren op het gebied van bewustwording over privacybescherming en informatieveiligheid.

M&I/Partners was nauw betrokken bij het implementatietraject van deze verbeteringen bij gemeenten. Wijnand Heijnen was projectleider voor KING en ging met een team van accountmanagers op pad om gemeenten te adviseren over de diverse maatregelen en de implementatie ervan te begeleiden.

Bewustwording

Het programma gaat in op onder meer bewustwording over privacybescherming en informatieveiligheid. De vraag daarbij is hoe je als professional zorgvuldig met persoonsgegevens van burgers om kunt gaan. Daarnaast wordt een onderdeel van het project gevormd door een nieuw normenkader en richtlijnen - onder meer in relatie tot de BIG en ENSIA - en is er een aantal meer technische maatregelen getroffen om privacybescherming op een hoger plan te tillen.

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen.


Ontdek meer
Meer informatie over deze opdracht of over de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Wijnand.

Of meer kennis opdoen over het informatieveiligheid in de publieke sector


Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?