Gemeente Eindhoven informatiearchitectuur in kaart

Gemeente Eindhoven informatiearchitectuur in kaart

Het applicatielandschap consolideren en beter laten aansluiten bij de behoeften van de vernieuwde organisatie: die doelen zijn verbonden aan het in kaart brengen van de informatiearchitectuur voor de domeinen ruimtelijk en bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven. Na afronding, beschikt de gemeente over een gedeeld beeld van de beoogde architectuur en de weg om die te realiseren.

Integrale informatievoorziening

In het ruimtelijk domein is een transformatie aan de gang naar een procesgestuurde organisatie: richten, inrichten en verrichten. Daardoor ontstaat de behoefte aan een integrale informatievoorziening. Beleidsmakers, projectleiders, uitvoerders en burgers: allemaal hebben ze behoefte aan informatie over Eindhoven. Die informatie is nu lastig te ontsluiten omdat er een woud aan vakspecifieke applicaties bestaat. Wat het lastig maakt, is het feit dat de inrichting van de informatievoorziening de contouren volgt van de verschillende vakdisciplines. Tijdens de planvorming moeten de beleidsmakers daarom langs de vakspecialisten om informatie bijeen te sprokkelen. Gelukkig zijn er al initiatieven om informatie via een geografische ingang te ontsluiten. In de vorm van een geo-fundament wordt informatie in de juiste ruimtelijke context toegankelijk gemaakt. Ook binnen het domein bedrijfsvoering is er behoeft aan integrale informatievoorziening.

Architectuurplaten

In de nieuwe architectuur staat de data centraal, in plaats van de applicaties. Maar zo ver is het nog niet. Architectuur gaat over meer dan alleen applicaties, maar voor gebruikers zijn dat wel de meest herkenbare elementen. Door middel van architectuurplaten geven de adviseurs van M&I/Partners inzicht in wat er nu is en in de wijze waarop de eerste praktische stappen gezet kunnen worden om het laaghangend fruit te plukken. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van applicaties die elkaar overlappen. Daarvoor wordt een roadmap ontwikkeld, evenals een advies hoe de architectuurplaten gedurende het traject als een levend instrument de juiste koers helpen bepalen. 

Meer weten over ICT-architectuur?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Gert. Ontdek meer informatie over deze opdracht of de mogelijkheden van ICT-architectuurMeer achtergrond over onze architectuurstijl?