Home | Werken bij | Contact
Onze markten en thema's
Zorg
Lokale overheid
Landelijke overheid
Veiligheidsregio's
Samenwerken in netwerken en ketens
Architectuur pakt complexiteit aan
Rendement van ICT
Informatieveiligheid
Onderwijs
Woningcorporaties

Veiligheidsregio's


Samenwerken in netwerken en ketens
Samenwerken in netwerken en ketens


Architectuur pakt complexiteit aan
Architectuur pakt complexiteit aan


Informatieveiligheid
InformatieveiligheidRendement van ICT: kosten en baten
Rendement van ICTRegionalisering, en nu?

M&I/Partners heeft met succes verschillende regio’s ondersteund bij het opschonen van processen, het reduceren van complexiteit in applicaties en het inrichten van effectieve sturing. Met jarenlange ervaring in samenwerkingsvraagstukken is M&I/Partners uw gesprekspartner om kansen voor interregionale samenwerking te verkennen en vorm te geven.

Meer informatie?

Paul de Kort
Partner
paul.de.kort@mxi.nl
06 - 53 36 51 88
Paul de Kort


Arend de Jong
Principal adviseur
arend.de.jong@mxi.nl
06 - 53 54 82 54
Arend de Jong


DELEN
Nieuws
Jubileumopdracht UMC Utrecht - #4 Nieuwe...
M&I/Partners 30 jaar - Big Data, zo ...
Geregionaliseerd? Breng eerst de basis o...
30 jaar M&I/Partners: een combinatie...
Jubileumopdracht Business Intelligence e...

Ervaringen
Instituut Fysieke Veiligheid– vernieu...
Veiligheidsregio Limburg-Noord - Zet arc...
Brandweer Hollands Midden - De brandweer...
VR MWB - Contract verlengen of opnieuw a...
Veiligheidsregio Utrecht, Gooi & Vec...

Publicaties
Omgevingswet verandert speelveld veiligh...
Jaarboek M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners

Contactpersonen
Arend de Jong
Arend Smit
Frank van der Valk
Paul de Kort

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers