Gommon Ground is de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere door gegevens en functionaliteit van elkaar los te koppelen. Het gemeentelijke informatielandschap is de afgelopen steeds complexer geworden. Hierdoor werd het alsmaar moeilijker snel en wendbaar tot vernieuwing te komen, grip te krijgen op de eigen gegevens en te voldoen aan privacywetgeving. Common Ground is een structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Gegevens worden eenmalig vastgelegd en opgevraagd op moment van gebruik bij de bron. De regie op gegevens voor onze inwoners is georganiseerd. De Modelgemeente maakt maximaal gebruik van standaarden. Informatiebeveiliging en privacy hebben we op orde. Tenslotte maken we gebruik van losse functionele componenten en gestandaardiseerde interfaces (API’s).

Samen Organiseren

De structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening is een operatie met een doorlooptijd van vijf tot tien jaar. In deze periode geeft de Modelgemeente met ketenpartners en leveranciers vorm aan dat nieuwe landschap. Dit vraagt samenwerking, vertrouwen in elkaar maar ook andere spelregels in de omgang met elkaar. De Modelgemeente neemt geen kant en klare Suites af bij leveranciers. De Modelgemeente ontwikkelt samen met collega-gemeenten èn met de leveranciers componenten die stap voor stap de komende jaren invulling geven aan de nieuwe informatievoorziening. De Modelgemeente ontwikkelt op een agile manier en waar mogelijk op basis van open source om samenwerking en hergebruik van componenten te bevorderen. Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe landschap moet het oude landschap stabiel en veilig blijven functioneren en geleidelijk worden afgebouwd.

Andere competenties

Common Ground en Samen Organiseren betekent anders werken aan de nieuwe informatievoorziening en vraagt aanvullende compententies. We moeten meer ontwikkelingsgericht kunnen denken en handelen vanuit de vijf lagen architectuur. We moeten in staat zijn agile te werken en te sturen. Daarnaast moeten we onszelf leren op een andere manier met onze leveranciers om te gaan. Niet in de afhankelijke positie zitten maar samen nieuwe componenten ontwikkelen. Hierdoor verandert ook onze manier van inkopen en aanbesteden. Zeker als we ook bij voorkeur gebruik willen maken van open source componenten.

We hebben die kennis en vaardigheden niet allemaal zelf in huis, dus we zoeken de samenwerking met andere gemeenten en delen de capaciteit en de investeringen.