In de Modelgemeente wordt portfoliomanagement gebruikt als procesinstrument voor het selecteren, prioriteren en bewaken aan de ontwikkeling van de organisatie en haar taken. Het portfoliomanagement is een in de ICT ontwikkeld gedachtengoed maar wordt bij de Modelgemeente voor alle veranderingen gebruikt. De Modelgemeente kent immers geen ICT-projecten; wel organisatieontwikkelingsprojecten met een zware ICT-component. Bij het portfolioproces bepaalt het management dan ook de prioriteiten op basis van het Collegeprogramma en de hiervan afgeleide organisatiedoelen en maatschappelijke opgaven.