Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid (Woo) heeft tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Gemeenten ontvangen vanaf 2022 financiële compensatie hiervoor. Dit is een omvangrijke operatie met een aanzienlijke doorlooptijd (mogelijk acht jaar).

Wet Hergebruik Overheidsinformatie

De wet Hergebruik van Overheidsinformatie (Who) verplicht gemeenten om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat hergebruik kan zowel maatschappelijke als commerciële doelstellingen hebben. De Modelgemeente heeft een programma dat zich bezig houdt met het sluiten van ‘datadeals’ met ketenpartners én het is actief in dialoog met de stad over de data-behoefte waar de Modelgemeente in kan voorzien.

Wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Het belang om digitale en fysieke/analoge kanalen in onderlinge samenhang goed te managen neemt toe door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) die naar verwachting in 2022 (gefaseerd) van kracht zal worden. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om op digitale wijze met de overheid te communiceren. Het wetsvoorstel verplicht bestuursorganen om de kanalen die daartoe gebruikt kunnen worden formeel aan te wijzen. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en het ‘terugtonen’ van informatie ingevoerd in een webformulier. De Modelgemeente implementeert heeft het concept ‘omnichannel’ actief in de ontwikkeling van de online-dienstverlening.