Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

Digitaliseren: uitdaging of vooral een kans?

Tweede Kamer verkiezingen: valt er wel zoveel te vieren op ICT-vakgebied?
13 maart 2017

Woensdag is het weer zover. De datum die bij de politiek betrokkenen onder ons inmiddels al geruime tijd op het netvlies gebrand staat: 15 maart. Oftewel, de landelijke verkiezingen 2017. Ons vierjaarlijkse (uitzonderingen daargelaten) feest der democratie. Maar valt er wel zoveel te vieren op ons ICT-vakgebied?

Visie op digitalisering

In de aanloop naar de verkiezingen verschenen er enkele alarmerende artikelen. Volgens onder andere het ECP (Platform voor de InformatieSamenleving) ontbreekt in politiek Nederland namelijk een visie op digitalisering. Áls er al op het onderwerp wordt ingegaan, blijft het volgens het ECP vaak bij aanstippen en noemen van wat onderwerpen. Van doordachte plannen is slechts bij uitzondering sprake. En dat is terug te zien in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen.

Van jongs af aan ben ik erg geïnteresseerd in de landelijke politiek. Omdat het over verantwoordelijkheid gaat. Over meer dan jezelf. Het bepaalt namelijk de toekomst van Nederland. Het is recent al vaker gezegd, maar er is geen duurzame economische groei meer mogelijk zonder digitalisering. Een toekomstig kabinet moet daarom belangrijke beslissingen nemen hierover.

Het gaat om de vraag: zien we digitalisering als kans of toch nog als uitdaging? Hoe springen ‘we’ daar op in?

Mijns inziens moet een toekomstig kabinet hier de ‘lead’ in nemen. Dat begint met een visie in een regeerakkoord.

Verkiezingsmatrix Digitalisering

In de aanloop naar de verkiezingen zag ik iets interessants gebeuren. Een energielabel werd omgevormd tot klimaatlabel waarop de scores van politieke partijen op het thema duurzaamheid werden geplot. Creatief gevonden. Nóg interessanter werd het toen ik eenzelfde soort concept voor digitalisering zag terugkomen. Nederland ICT herkende namelijk de noodzaak dit thema ter sprake te brengen en kwam met de 'Verkiezingsmatrix Digitalisering'. Hierin toetst zij de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen op de aandacht voor digitalisering.

Links-rechts spectrum

Wat viel op in deze matrix? In een oogopslag is te zien dat ChristenUnie en vooral D66 het hoogst scoren. Maar onbewust had ik bepaalde verwachtingen.

Links versus rechts staat traditioneel vaak voor respectievelijk progressief versus conservatief.

Oftewel: linkse partijen zullen wel het hoogst scoren op progressie en daarmee digitalisering.

CU en D66 zou ik echter vooral karakteriseren als middenpartijen. Die vlieger gaat dus niet helemaal op. Over het geheel scoren zowel links (in de vorm van SP en GroenLinks) als rechts (VVD en CDA) nog enigszins redelijk. Soms scoren beide kanten (PvdA en vooral PVV) juist weer slecht. Digitalisering loopt dus rechtstreeks door het traditionele links-rechts spectrum heen.

Digitalisering is themaoverstijgend

Bovenstaande is niet eens zo'n vreemde conclusie. Digitalisering is namelijk themaoverstijgend. Bij M&I/Partners noemen wij dat CIO 3.0. Vertaald naar de Nederlandse overheid zou er daarmee bij wijze van spreken niet één ministerie van IT of Digitalisering moeten komen. Nee élk ministerie moet hiermee aan de slag.

Dat blijkt ook wel uit de zes verschillende thema's waarop Nederland ICT in haar 'Verkiezingsmatrix Digitalisering' toetst. Dit loopt uiteen van bijvoorbeeld infrastructuur en duurzaamheid naar onderwijs en arbeidsmarkt. Digitalisering is niet één van deze thema's, maar loopt meestal dwars dóór deze thema's heen.

Daarbij ontaardt de huidige digitaliseringsslag te vaak in het op digitale wijze voortzetten van traditionele werkwijzen. Het gevolg hiervan is enerzijds het niet gebruik maken van mogelijkheden van nieuwe technologieën maar anderzijds wellicht nog kwalijker: digitalisering wordt nu vaak als verstorend of zelfs contraproductief ervaren door mensen die er gebruik van maken.

Laten we ons in Nederland daarom nog beter beseffen dat we middenin een revolutie zitten. Na onder andere de industriële revolutie bevinden wij ons nu in de digitale revolutie. Eerstgenoemde heeft uitgewezen dat de landen die daar als koploper in zijn gegaan, uiteindelijk de leiders werden. Het loont dus om voorop te lopen. Door te beseffen dat digitalisering niet 'weer iets extra's' is, maar vooral anders en slimmer werken betekent.

Laten wij de rest van Europa daarin het goede voorbeeld geven. Zoals Japan haar country disadvantage van ruimtegebrek in afgelopen decennia heeft omgevormd tot een kracht in de vorm van slimme technologie.

Nederland doet dit als kenniseconomie op haar eigen manier. Maar stilstand is achteruitgang. Des te meer nu technologieën zich in steeds hoger tempo opvolgen.

Bart van Warners
Politiek en vooral toekomstig kabinet: erken het cruciale belang van digitalisering en maak van Nederland een koploper.

Wij helpen u daar graag bij.

Bart van Warners


VINDEN
DELEN
Nieuws
Mijn Zorg Log wint de Computable Award 2...
10 tips uit de praktijk: client-side enc...
Minder mensen, minder regels - Uitgespro...
Terugblik CIO-platformbijeenkomst: prakt...
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%

Ervaringen
UWV - Infrastructurele health-check Poli...
Antonius Zorggroep - HiX performance man...
Zuwe Hofpoort - Cardiologie Digitalisere...
Gemeente Den Haag - Samenwerken en stand...
De Inspectie van het Onderwijs - Nieuw I...

Publicaties
Beleidsambtenaar is informatieadviseur v...
Onderweg naar CIO 3.0
Jaarboek M&I/Partners
Escalatiemodel voor projecten in crisis
Strafrechtketen kan nog lang niet zonder...

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers