Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

CIO-platformbijeenkomst: een praktische gids naar Zorgtransformatie

4 juli 2017

M&I/Partners organiseert op woensdag 11 oktober 2017 de volgende CIO-platformbijeenkomst. Dit keer in het teken van zorgtransformatie. Tijdens deze bijeenkomst staan er drie verhalen van doorpakkers centraal en worden er spraakmakende voorbeelden gegeven op het gebied van zorgtransformatie en innovatie. Woensdag 11 oktober 2017 gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Programma

15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.40 uur
15:40 - 16.15 uur

16.15 - 16.50 uur
16.50 - 17.25 uur

17.25 - 17.45 uur
17.45 - 19.00 uur


Inloop & ontvangst
Opening door Antoon van Luxemburg, M&I/Partners
Samen innoveren, zelf doen, Hans Ensing, Bravis Ziekenhuis  
Liever thuis dan in het ziekenhuis, Vincent Weijers, Mediq
Zorgtransformatie realiseren binnen een UMC, Hyleco Nauta, UMC Utrecht
Afrondende discussie, Jan Houben, M&I/Partners
Afsluiting met borrel & buffet

Sprekers

Samen innoveren, zelf doen
Hans Ensing, bestuursvoorzitter, Bravis Ziekenhuis
Het Bravis ziekenhuis streeft er naar om een innovatieve organisatie te zijn. Het inzetten van digitale toepassingen in de zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Het ziekenhuis biedt ruimte aan innovatieve e-health ideeën die de kwaliteit van de zorg verbeteren. In de praktijk betekent dat samen met de patiënt praktische toepassingen bedenken en uitvoeren. Patiënten worden daarom nadrukkelijk gevraagd om mee te denken en mee te praten. Om de verschillende initiatieven en ideeën bij elkaar te brengen heeft het Bravis ziekenhuis het Brave Innovatieteam opgericht. Vanuit zijn dagelijkse praktijk vertelt Hans Ensing over hun innovatie e-health ideeën.

Liever thuis dan in het ziekenhuis
Vincent Weijers, Executive Vice President Mediq Benelux en Frankrijk
De zorgkosten in Nederland zijn de afgelopen 15 jaar met 3% meer gestegen dan je op basis van demografie en inflatie zou verwachten. We moeten onze gezondheidszorg blijven veranderen opdat de zorg de komende jaren toegankelijk blijft voor mensen. Een belangrijke ontwikkeling hierin is het werken aan ziekenhuiszorg in de thuisomgeving. Waarom moeten bepaalde patiënten met diabetes vier keer per jaar naar het ziekenhuis voor controle, waarbij ook nog eens 30% van hen zonder gegevens op consult komt? Mediq wil diabetespatiënten in de thuisomgeving ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Het inzetten van slimme medische hulpmiddelen maakt het mogelijk om data te verzamelen over o.a. glucosewaarden en via een connected care platform wordt dit inzichtelijk gemaakt aan patiënten en hun zorgbehandelaars. Waar loopt Mediq tegenaan in dit soort zorgprocesinnovaties? Wat zijn de lessons learned? Wat zijn de verdere ambities van Mediq in ziekenhuiszorg naar huis?

Zorgtransformatie realiseren binnen een UMC
Hyleco Nauta, director eHealth Innovation
Het UMC Utrecht heeft twee jaar geleden de strategie 'Connecting U' gestart. Onderdeel hiervan is het creëren van een 'zorgcontinuüm' waardoor patiënten meer eigen regie kunnen nemen. Een ambitie die over de muren van het eigen ziekenhuis heen gaat. Hyleco Nauta staat voor de uitdaging deze ambitie te realiseren en heeft daarvoor een eigen organisatie en middelen gekregen. Maar hoe pak je dat aan binnen een enorme organisatie als UMC Utrecht met zoveel specialismen? Wat betekent dit voor de bestaande zorg en informatievoorziening? In zijn verhaal zal Hyleco Nauta in gaan op de wijze waarop hij zijn 'pioniersrol' invult, welke samenwerking en aanpak dat vraagt en welke offers dat kost. Tot slot gaat hij in op een aantal toekomstbeelden die bij uitvoering van de UMC strategie en zijn programma verwezenlijkt worden.

Voor wie?

De CIO-platformbijeenkomst is bestemd voor vertegenwoordigers van zorgaanbieders, te weten leden Raad van Bestuur, CIO's, informatiemanagers en hoofden ICT.

Antoon van Luxemburg

Voor meer informatie over de CIO-platformbijeenkomst neem contact op met:

Antoon van Luxemburg
antoon.van.luxemburg@mxi.nl
030 - 2 270 500


VINDEN
DELEN
Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers