Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

Patiëntenportaal heeft weinig impact

Onderzoek patiëntenportalen M&I/Partners
25 juli 2017

Steeds meer ziekenhuizen zetten een patiëntenportaal in. Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt echter dat maar 25 procent van de patiënten in de ondervraagde ziekenhuizen door de zorgprofessionals wordt verwezen naar het portaal. Lees hier de belangrijkste conclusies van het patiëntportalen onderzoek 2017 van M&I/Partners.

Hieruit komt naar voren dat de portalen nog geen vast onderdeel zijn van het standaardzorgproces. Zowel onder patiënten als zorgverleners worden de mogelijkheden nog beperkt benut. Hoewel er in absolute zin weinig klachten van patiënten binnenkomen over patiëntenportalen, gaat toch 36 procent over het gebrek aan informatie.

Slechts 25 procent van de patiënten wordt door zorgprofessionals actief verwezen naar het portaal. Daaruit blijkt dat het faciliteren van een patiëntenportaal in zijn huidige vorm nog weinig impact heeft op het werk van de zorgprofessional.

Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners verwacht dat hier snel verandering in zal komen. 'Het gebruik van portalen zal toenemen. Waren ziekenhuizen in 2015 vooral bezig een patiëntenportaal te implementeren, nu willen steeds meer ziekenhuizen die een portaal hebben, dit naar een volgend niveau brengen. Zij zetten ambitieuzere doelstellingen neer. De voorsprong behouden of zelfs uitbreiden en meer inzetten op regionalisering zijn gehoorde ambities.'

Van Luxemburg denkt dat dankzij de door de overheid beschikbaar gestelde subsidie het aantal patiëntenportalen fors zal groeien. ‘Het Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt & Professional Programma (VIPP) biedt subsidie aan NVZziekenhuizen.

Het uitgangspunt van de subsidie is dat patiënten in 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Dit is niet vrijblijvend omdat weten regelgeving inzage in het dossier gaat afdwingen. Het programma kent twee onderdelen die geborgd moeten worden in een beveiligd patiëntenportaal of link naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Enerzijds de uitwisseling van patiëntgegevens en anderzijds – als onderdeel van patiëntgegevens – specifiek de uitwisseling van medicatiegegevens.

Deze ontwikkeling zal de veranderende rol van de patiënt in het zorgproces versnellen en zal bijdragen aan meer ervaren regie en kwaliteit. De patiëntenportalen zijn een onderdeel van de veranderende relatie tussen zorgverleners en patiënt.'
Bron: Wouter van Elsen, Zorgvisie ICT

Antoon van Luxemburg

Meer weten?

Neem contact op met Antoon van Luxemburg:
antoon.van.luxemburg@mxi.nl
06 22 80 65 85


VINDEN
DELEN
Nieuws
‘Ik bemoei m’n eigen nergens meer me...
Borging ECD-implementatie: meer dan alle...
M&I/Partners is partner van Hacking ...
Masterclass Healthcare Informatics
Van bricks naar clicks. Maar we kunnen h...

Ervaringen
Vilente – Eén integraal ECD
Zaans Medisch Centrum - Efficiënte ICT ...
Het Prinses Máxima Centrum – Kennisov...
Registratie aan de Bron - minder registr...
Isala - Businesscase Track and Trace med...

Publicaties
E-HEALTHREIS een praktische gids naar su...
Patiëntportalen: de opstart voorbij
Bijdrage aan de ideale zorgwereld
Blockchain: Denken én Doen
Ziekenhuizen outsourcen steeds meer ICT

Contactpersoon
Antoon van Luxemburg

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers