Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

ICT implementeren?

Blog Rutger Leer
4 september 2017

Deze zomer kwam ik tijdens mijn werk meerdere keren in een vreemde Babylonische spraakverwarring terecht, die mij terugkijkend voldoende verraste dat ik hem wil delen.

In mijn werk ben ik onder andere bezig met het implementeren van ‘Het Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt & Professional Programma (VIPP)' en patiëntportalen. Ook ben ik bezig met de ICT (het moet natuurlijk allemaal ook werken).

In gesprekken geef ik aan dat ik mij focus op het 'implementeren'. In mijn hoofd gaat dat over het werkend krijgen van een proces. Mijn gesprekspartners gaven twee keer terug dat ik niet steeds moest focussen op alleen maar de ICT. Terwijl ik met deze opmerking juist wilde aangeven dat ik hier niet de focus op legde. ICT is voor mij namelijk, 'analyseren, bouwen, testen, trainen en live-gaan'. Ondersteunend aan het proces en vaak uitgevoerd zónder het te implementeren.

Het feit dat mijn gesprekspartners er een andere definitie van implementeren op nahielden houdt mij bezig. Heb ik nou een eigen aparte definitie bedacht, of ligt het (hopelijk) niet aan mij? Zoekend naar definities kom ik de woorden tegen die ik mij voorgesteld had bij implementeren:
invoeren,
tot uitvoering brengen,
verwezenlijken.

Echter in praktische voorbeelden worden ze meerdere keren gekoppeld aan systemen: “activiteiten die nodig zijn om bepaalde systemen en of vernieuwingen door te voeren.”

##Er is dus wel degelijk een sterke relatie met systemen. Maar zijn systemen dan bij voorbaat altijd ICT? Wederom zocht ik naar definities, ditmaal van 'systemen'.
Een georganiseerde set van componenten met één of meerdere specifieke functies (bron).
Verzameling elementen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd (opweb-informatiebeheer)
Een systeem is een coherent geheel van Elementen, die als één geheel functioneren (bron)
Iets met een systematische werking, meestal een apparaat (een computer bijvoorbeeld) maar het kan ook een onderdeel van een apparaat zijn of een groep apparaten (bron).

Nee. Systemen zijn dus ook niet per se ICT gerelateerd. Daar hoopte ik al een beetje op.

Toch blijft het me bezighouden. Als we implementatie nu standaard koppelen aan ICT. Hoe noemen we dan procesimplementatie en procesoptimalisatie? We ‘implementeren’ toch ook 'Lean interventies'?

Wat mij betreft staat mijn definitie van implementeren nog wel boven water. Dat systemen, nee, ICT-oplossingen, nog steeds te vaak worden aangezet en niet geïmplementeerd. Implementeren is het daadwerkelijk werkend krijgen van een oplossing die mogelijk (en steeds vaker) digitaal is, maar niet per definitie. Aan mij de taak om hier in mijn communicatie duidelijker over te zijn. Want het woord implementeren begint een kleurtje te krijgen.

Rutger Leer
Ik ben benieuwd of er mensen mijn ervaringen delen, of dat misschien mijn vocabulaire wel veel te beperkt is. Hebben jullie woorden die ik beter kan gebruiken. Laat vooral een reactie achter of neem contact met mij op:
rutger.leer@mxi.nl
06 11 64 29 30


VINDEN
DELEN
Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers