Benchmarking


U krijgt inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT binnen uw eigen organisatie én u kunt vergelijken met branchegenoten. Benchmarken is de manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met anderen en op basis daarvan verbeterpunten in kaart te brengen.

De benchmarks van M&I/Partners

ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie

Overige Benchmarks

ICT Benchmark MBO
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark

Jos Smits

Voor meer informatie neem contact op met Jos Smits:

jos.smits@mxi.nl
06 - 20 59 46 30

Vanaf de oprichting van M&I/Partners in 1985 adviseren wij opdrachtgevers bij vraagstukken op het gebied van kosten en baten van ICT. In 2007 zijn we gestart met de ICT Benchmark Ziekenhuizen, die in 2010 wordt gevolgd door de ICT Benchmark GGZ. Sinds 2010 voeren we de Benchmark Medische Technologie uit en dit jaar zijn we gestart met de ICT Benchmark Care gericht op de Gehandicaptenzorg en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.Benchmark Medische Technologie

Sturen op kosten en kwaliteit van medische technologie
1 december 2012

De vakgebieden informatietechnologie en medische technologie versmelten steeds verder. Dat geldt voor zowel de technologie zelf als de wijze waarop de IT en de medische technologie (MT) in ziekenhuizen wordt georganiseerd. Om die reden is M&I/Partners gestart met de Benchmark Medische Technologie, naast de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen die we sinds 2006 organiseren. Ook bij de nieuwe benchmark is het motto: verbeteren door te vergelijken. Negen ziekenhuizen doen mee. Ze leren van elkaar hoe ze de kosten en kwaliteit van medische technologie kunnen beheersen én verbeteren. Op basis van het benchmarkrapport gaan de deelnemers tijdens twee bijeenkomsten (december en januari) het gesprek aan onder begeleiding van M&I/Partners. ‘We kennen M&I/Partners als een ervaren benchmarkpartij’, vertelt Richard Kamman, manager Informatie en Medische Technologie in het Amphia Ziekenhuis en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. ‘Met hun aanpak komt het verhaal achter de cijfers op tafel. Daarmee kunnen wij concrete verbeteringen realiseren.’

Patrick van Eekeren

Meer informatie?

Benchmark Medische Technologie
Patrick van Eekeren


Diverse woningcorporaties

KCC Benchmark woningcorporaties 2012
6 juni 2012

In 2012 heeft M&I/Partners voor de tweede keer de Benchmark Klant Contact Center (KCC) voor Woningcorporaties uitgevoerd. Uit deze benchmark bleek dat het aantal inkomende klantcontacten over reparatieverzoeken per VHE met circa 30% is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Mogelijke oorzaken zijn bezuiniging op het planmatig onderhoud, verouderd woningbezit, relatief weinig nieuwbouw en doorstroom (nieuwe) bewoners die in het begin relatief meer telefoonverkeer generen.

Het doel van de Benchmark Klant Contact Center (KCC) is het KCC van grotere (20.000 VHE plus) corporaties langs een aantal invalshoeken in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. De inzet is om daarbij maximaal van elkaar te leren en ‘best practices’ te achterhalen. De benchmark gaat in op de tien belangrijkste processen zoals die binnen het KCC ingericht zijn, zoals reparatieverzoeken, (huur)incasso en woonruimteverdeling. Elk proces is beschreven in termen van een aantal onderliggende (standaard)taken waardoor duidelijk wordt wat binnen het KCC wordt afgewikkeld en wat in de back-office. Zowel telefonie, e-mail, internet als post zijn meegenomen, alleen de balie valt buiten scope. Aan de benchmark namen in 2012 zes grote corporaties deel.

Meer weten over de Benchmark Klant Contact Center voor Woningcorporaties? Neem dan contact op met Ies van Rij.

Lees ook

Je doet het pas goed als je weet hoe een ander het doet, interview Paul-Peter Kurse van Woonbedrijf
Forse toename inkomende klantcontacten over reparatieverzoeken bij woningcorporaties

Nieuws
ICT-kosten opmerkelijk stabiel
De gemeentelijke ICT-kosten door de jare...
ICT-kosten dalen in de GGZ
ICT in de Care: op weg van kostenpost na...
Bijdrage van M&I/Partners op Vlerick...

Ervaringen
Benchmark Medische Technologie
Diverse woningcorporaties
ICT Benchmark GGZ 2011
Diverse ziekenhuizen
Diverse woningcorporaties

Publicaties
Benchmarking van ICT-kosten
De ICT-kosten bij gemeenten
Nieuwsbrief M&I/Partners
Corporaties besparen mét ICT in plaats ...
ICT-kosten opmerkelijk stabiel

Contactpersoon
Sanneke van der Linden

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl