Informatievoorziening sociaal domein

Wij zijn uw adviseur op het gebied van informatievoorziening in het sociaal domein


Om beleids- en uitvoeringsdoelen te realiseren binnen het sociaal domein hebben gemeenten behoefte aan passende informatievoorziening. M&I/Partners is uw betrouwbare en strategische adviseur op het gebied van informatievoorziening in het sociaal domein.

Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen naar gemeenten, ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het organiseren van een toekomstbestendige keten in de volle breedte. De feitelijke invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet – de zogenaamde transitie – is voltooid. De transformatieopgave blijkt echter nog niet overal op het gewenste niveau te zijn.

Het sociaal domein verandert continu. Gemeenten werken aan passende dienstverlening en ondersteuning en zijn volop aan het transformeren. Dit betekent onder meer het anders organiseren van de toegang, het bieden van maatwerk en een integrale benadering van de zorg- en inkomensbehoeften van de burger. Dit alles met minder financiële middelen. Daarnaast hebben we in het sociaal domein vaak te maken met vormen van verouderde digitalisering en applicaties in gescheiden stelsels die slecht passen bij de gedecentraliseerde gemeentelijke werkprocessen. 

Met behulp van ICT en technologie kunnen overheden beter inspelen op de toenemende regelgeving en de wendbaarheid van uw overheid vergroten. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om het vakmanschap van de professional te versterken en de regie van de inwoner te vergroten. Om beleids- en uitvoeringsdoelen te realiseren binnen het sociaal domein hebben gemeenten behoefte aan passende informatievoorziening. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners is uw betrouwbare en strategische adviseur op het gebied van informatievoorziening in het sociaal domein.

  • Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen organisaties in het sociaal domein bij het vormen en realiseren van een heldere visie op en goede ondersteuning van informatievoorziening en ICT.
  • Wij ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van een sterke digitale strategie.
  • Wij ondersteunen gemeenten bij de inrichting en optimalisatie van een integrale en betrouwbare bedrijfsvoering.
  • Wij optimaliseren samen met de ketenpartners de gegevensuitwisseling (berichtenverkeer) en faciliteren regionale samenwerking.
  • Wij begeleiden gemeenten bij het opzetten en realiseren van datagedreven en informatiegestuurd werken.
  • Wij implementeren nieuwe software en toepassingen.
  • Wij ondersteunen in de vorm van project- en programmamanager.

Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?

Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan

Relevante cases

Gemeente Urk transitie sociaal domein

De afgelopen twee jaar is Martijn Pittens binnen de gemeente Urk actief geweest als IT-adviseur voor het sociaal domein. Tijdens de start van deze opdracht was er, zoals bij veel gemeenten, nog weinig gerealiseerd met betrekking tot de IT-systemen om deze transitie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Lees verder

Kennis is er om te delen!