Omgevingswet

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en aan te sluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket.


De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2024. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en aan te sluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moet u als overheid uw systemen aansluiten op verschillende onderdelen ervan. Eén van de onderdelen van het DSO is het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. Met het Omgevingsloket is het aantal digitale loketten in het fysiek domein teruggebracht naar één loket. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en aan te sluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket. Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij u van strategie tot executie. Wij stoppen pas als het gewenste resultaat is behaald. Wij helpen onze opdrachtgevers onder meer met:

 • visieschets op ruimtelijke informatie;
 • quickscan die in kaart brengt welke acties ondernomen moeten worden om in 2022 aan te kunnen sluiten op het DSO;
 • bedrijfsarchitectuur bedenken, vormgeven en bewaken van de werkwijze nu en straks, na aansluiting op het DSO;
 • impactanalyse: de “boodschappenlijst” met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen en verdere verdieping in een roadmap.
 • projectleider of projectadviseur DSO;
 • advies over datagedreven werken, privacy en zaaksystemen in relatie tot de omgevingswet;
 • serious gaming om met interne en externe partijen makkelijk een dialoog te voeren over (gezamenlijke) ambities en acties

Een greep uit onze opdrachten

We hebben veel relevante kennis en ervaring opgedaan door onze regelmatige inzet.

 • Plan van aanpak, informatieadvies en projectleider Omgevingswet DSO | SED-organisatie.
 • Projectleider/adviseur Omgevingswet DSO | OVER-gemeenten.
 • Impactanalyse DSO | Gemeente Nijkerk.
 • Tussenevaluatie Omgevingswet | Veiligheidsregio Drenthe.
 • Selectie en/of implementatie van zaaksystemen | Diverse gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's.

Route naar de Omgevingswet*

Miriam de Best is in gesprek met André van Nijkerken en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en het DSO. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's? 

*Het gesprek is opgenomen voordat bekend werd dat de inwerkingtreding Omgevingswet werd uitgesteld tot halverwege 2022, maar de aandachtspunten zijn dezelfde en blijven even relevant.Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!

Kom in actie met serious gaming!

of

Ontdek onze publicaties

Relevante cases

Gemeente Dalfsen is klaar voor het DSO

De gemeente Dalfsen staat als een van de eerste gemeenten in Nederland aan de vooravond van de implementatie van lokale software die DSO-proof is. Melanie Gils, programmamanager bij de Gemeente Dalfsen vertelt hoe M&I/Partners ze geholpen heeft.

Lees verder

Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder