Transformatie sociaal domein

De digitale transformatie in het sociaal domein vraagt een heldere visie op en goede ondersteuning van informatievoorziening en ICT.


Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen naar gemeenten, ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het organiseren van een toekomstbestendige keten in de volle breedte. Dit betekent onder meer het anders organiseren van de toegang, het bieden van maatwerk en een integrale benadering van de zorg- en inkomensbehoeften van de burger. Dit alles met minder financiële middelen.

Het anders organiseren betekent ook meer behoefte aan inzicht in de effectiviteit van het ingezette beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? Dat vraagt een integrale aanpak van de informatievoorziening, over bestaande structuren en organisaties heen. Technologische ontwikkelingen bieden vele nieuwe mogelijkheden om het vakmanschap van de professional te versterken en de regie van de inwoner te vergroten.

Hoe kunnen wij u helpen?

De digitale transformatie in het sociaal domein vraagt een heldere visie op en goede ondersteuning van informatievoorziening en ICT. M&I/Partners heeft jarenlange ervaring in dit domein. Onze adviseurs pakken uw vragen snel en efficiënt op. Zo ondersteunen wij bij het ontwikkelen van een sterke digitale strategie, helpen wij bij een integrale bedrijfsvoering, optimaliseren wij samen met de ketenpartners de gegevensuitwisseling (berichtenverkeer) en implementeren wij nieuwe software en toepassingen.Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?

Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan

Relevante case

Gemeente Urk transitie sociaal domein

De afgelopen twee jaar is Martijn Pittens binnen de gemeente Urk actief geweest als IT-adviseur voor het sociaal domein. Tijdens de start van deze opdracht was er, zoals bij veel gemeenten, nog weinig gerealiseerd met betrekking tot de IT-systemen om deze transitie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder

Het is bijzonder te zien wat er in korte tijd op digitaal gebied veranderd en opgezet is. Deze veranderingen waren noodzakelijk want het was en is crisis. Maar wacht niet te lang met het voorbereiden van je organisatie op het einde van de crisis. In mijn dagelijkse praktijk kom ik vijf onderwerpen met betrekking tot digitalisering tegen die op dit moment aandacht vragen met het oog op de toekomst.

Lees verder