Overheid

Overheid


Digitale informatiesamenleving

Nederland transformeert naar een digitale informatiesamenleving en netwerksamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. Er wordt gewerkt aan steeds verdere digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Burgers verwachten transparantie en een toegankelijke en veilige digitale dienstverlening. 

Betere dienstverlening

Wij geloven dat de toepassing van ICT en technologie een doorslaggevende rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening. M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Digitalisering en de inzet van ICT is daarbij niet het uiteindelijke doel maar een belangrijk middel om betere dienstverlening te leveren. Het realiseren van digitale transformatie gaat om veel meer dan enkel ICT en technologie. Digitale transformatie gaat over een fundamentele verandering binnen een organisatie. Deze transformatie wordt vormgegeven door een digitale strategie en visie en mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Samen vormen zij het fundament van duurzame verandering.

De kracht van M&I/Partners

Met de komst van de digitale overheid kunnen er sneller en vaak efficiënter zaken gedaan worden, maar vertrouwelijke informatie kan bijvoorbeeld ook weer sneller op straat komen te liggen. De kracht van M&I/Partners ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid. Met onze ruime kennis van de markt en ICT, ICT-governance, informatieveiligheid, audits, ICT-architectuur en ICT-sourcing hebben wij door de jaren heen bewezen een betrouwbare partner te zijn. Digitalisering brengt substantiële uitgagingen met zich mee voor de CIO en ICT-afdeling. Ook de kosten en baten van ICT binnen de digitale overheid moeten goed tegen elkaar afgewogen worden. Sinds 2005 voert M&I/Partners de specifieke ICT Benchmark Gemeenten uit om de bedrijfsvoering te verbeteren. Al meer dan 200 gemeenten namen deel aan de ICT Benchmark!

Sociaal domein

Het sociaal domein is flink in beweging. De uitdaging ligt nu in het organiseren van een toekomstbestendig sociaal domein in de volle breedte. Het anders organiseren betekent ook meer behoefte aan inzicht in de effectiviteit van het ingezette beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? De digitale transformatie in het sociaal domein vraagt een heldere visie op en goede ondersteuning van informatievoorziening en ICT. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan een continue verbetering van het sociaal domein.

Naar de digitale transformatie in het sociaal domein 

 Omgevingswet

Een van de ambities van M&I/Partners is om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Omgevingswet. In 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Dit geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en zelfstandige bestuursorganen. Bij de nieuwe Omgevingswet is digitale informatievoorziening van cruciaal belang. Om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van deze wet kan M&I/Partners u helpen.

Aan de slag met de Omgevingswet

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners helpt overheden de noodzakelijke digitale veranderingen door te maken, te innoveren en gebruik te maken van nieuwe technologieën. M&I/Partners heeft een ruim aanbod van adviseurs, projectleiders en interim-managers die al drie decennia een wezenlijke bijdrage leveren aan een transparante en betrouwbare (digitale) overheid. Graag gaan we met u in gesprek.
Maak kennis met

Rijksoverheid

De (digitale) dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met gebruikmaking van de nieuwste …

Lees meer

Lokale overheid

De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) onl…

Lees meer

Veiligheidsregio's

Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Internet of Things en data maken het bijvoorbeeld mogelijk grote hoeveelheden informatie t…

Lees meer

Grip op uw ICT-projecten en programma’s?M&I/Partners helpt u goed geïnformeerde besluiten te nemen met een onafhankelijke audit.

Krijg grip op uw projecten

Relevante case

Zorginstituut Nederland succesvolle blockchain 'Mijn Zorg Log'

Zorginstituut Nederland succesvolle blockchain 'Mijn Zorg Log'

Idius Felix is als projectleider bij het Zorginstituut Nederland betrokken bij de functionele doorontwikkeling van de succesvolle blockchaintoepassing en Computable Award winnende ICT-project van het jaar ‘Mijn Zorg Log’.

Lees meer