Overheid

Overheid


De digitalisering van de samenleving stelt nieuwe eisen aan de overheid, maar biedt ook kansen voor dienstverlening en bedrijfsvoering. Meer en betere data maken betere sturing en snellere beslissingen mogelijk. Uw visie op digitale transformatie is daarbij cruciaal. Welke technologie zet u in, en hoe?

Digitale informatiesamenleving

Nederland transformeert naar een digitale informatiesamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. Er wordt gewerkt aan steeds verdere digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Burgers verwachten transparantie en een toegankelijke en veilige digitale dienstverlening. M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over governance, audits, architectuur en sourcing.

Sociaal domein

Het sociaal domein is flink in beweging. De uitdaging ligt nu in het organiseren van een toekomstbestendig sociaal domein in de volle breedte. Het anders organiseren betekent ook meer behoefte aan inzicht in de effectiviteit van het ingezette beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? De digitale transformatie in het sociaal domein vraagt een heldere visie op en goede ondersteuning van informatievoorziening en ICT. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan een continue verbetering van het sociaal domein.

Naar de digitale transformatie in het sociaal domein 

 Omgevingswet

In 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Dit geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en zelfstandige bestuursorganen. Bij de nieuwe Omgevingswet is digitale informatievoorziening van cruciaal belang. U kunt daarin nu al voorbereidend werk doen.

Aan de slag met de Omgevingswet 
Maak kennis met

Rijksoverheid

Als bestuurder of manager binnen de Rijksoverheid heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschi…

Lees meer

Lokale overheid

De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) onl…

Lees meer

Veiligheidsregio's

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland streven naar een uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. M&I/Partn…

Lees meer

Grip op uw ICT-projecten en programma’s?M&I/Partners helpt u goed geïnformeerde besluiten te nemen met een onafhankelijke audit.

Krijg grip op uw projecten

Relevante case

Zorginstituut Nederland succesvolle blockchain 'Mijn Zorg Log'

Zorginstituut Nederland succesvolle blockchain 'Mijn Zorg Log'

Idius Felix is als projectleider bij het Zorginstituut Nederland betrokken bij de functionele doorontwikkeling van de succesvolle blockchaintoepassing en Computable Award winnende ICT-project van het jaar ‘Mijn Zorg Log’.

Lees meer

Relevante kennis

Digitale transformatie binnen gemeenten (CIO 3.0)
19-06-2018

Digitale transformatie binnen gemeenten (CIO 3.0)

Lees meer
We hebben eigenzinnige CIO’s nodig
11-06-2018

We hebben eigenzinnige CIO’s nodig

Lees meer