Lokale overheid

Lokale overheid


De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) online en er komen aanzienlijke hoeveelheden data beschikbaar. De centrale overheid legt meer taken neer bij het lokaal bestuur en tegelijkertijd wordt van burgers en bedrijven meer zelfredzaamheid verwacht. Dit biedt kansen voor lokale overheden maar vraagt ook om nieuwe kaders, bijvoorbeeld op het terrein van de privacy. Daarom is een andere aanpak nodig. De publieke sector onderkent dit getuige initiatieven als Maak Waar!, Agenda2020 en Common Ground.

Wendbare overheid met ICT en technologie

Informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol. Met behulp van ICT en technologie kunt u beter inspelen op de toenemende regelgeving en de wendbaarheid van uw overheid vergroten. M&I/Partners adviseert en ondersteunt gemeenten, provincies en verlengd lokaal bestuur, zoals RUD’s, om de noodzakelijke vernieuwingen tot stand te brengen. Bestuurlijke vragen zoals de Omgevingswet, transformatie van het sociaal domein en veilig data gedreven werken verbinden we aan concrete oplossingen voor informatievoorziening en het organiseren daarvan (smart government). Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op de terreinen ICT-architectuur, kosten en baten van ICT, informatieveiligheid, sourcing, intergemeentelijke samenwerking en informatiemanagement.

Weten hoe u de noodzakelijke transformaties moet organiseren?
Neem contact met ons op of ontdek onze succesverhalen bij klanten
Maak kennis met

Thema's

Omgevingswet

In 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het doel van deze nieuwe wet is minder regels en meer samenhang, overzicht en ruimte…

Lees meer

Transformatie sociaal domein

Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen naar gemeenten, ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het or…

Lees meer

Smart Government

De ontwikkelingen in het gemeentelijke domein hebben effect op de informatievoorziening. Vanouds is dit een ondersteunende, facilitaire dienst die voo…

Lees meer

Data gedreven werken

Digitalisering dwingt de gemeente anders om te gaan met de data die ze in hun beheer hebben en databronnen van andere organisaties waarover ze kunnen …

Lees meer

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Relevante case

DDFK gemeenten succesvolle ICT-migratie

DDFK gemeenten succesvolle ICT-migratie

M&I/Partners onderzocht de scenario's voor Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel en Kollumerland  voor haar ICT-voorzieningen. De ICT-omgeving is bij het Shared Servicecenter van de gemeente Leeuwarden ondergebracht en succesvol begeleidt door M&I/Partners.

Lees meer

Relevante kennis

Zaakgericht werken: valkuilen en tips
18-02-2019

Zaakgericht werken: valkuilen en tips

Lees meer
Regionale samenwerking in het sociaal domein
11-12-2018

Regionale samenwerking in het sociaal domein

Lees meer