Data gedreven werken

Data gedreven werken


Digitalisering dwingt de gemeente anders om te gaan met de data die ze in hun beheer hebben en databronnen van andere organisaties waarover ze kunnen beschikken.

Er vindt een enorme groei van de hoeveelheid data plaats. Het gaat hierbij om bewust verzamelde data uit basis- en kernregistraties, procesinformatie uit systemen of data verzameld via ‘slimme apparaten’. Het kan ook gaan om data die door gebruikers is afgestaan in sociale media of in transacties. Dit biedt enerzijds een enorme potentie voor de ontwikkeling van kennis en innovatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en –sturing. Anderzijds wordt de uitdaging hoe de privacy van burgers beschermd kan worden steeds groter.

Inrichten infostructuur
Dat vraagt van uw gemeente dat ze hun ‘infostructuur’ inrichten. Dit is een stelsel van afspraken, processen, coördinatie van taken en bevoegdheden en hard- en software voor het verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van data. Niet alleen data gegenereerd door mensen maar ook steeds meer door ‘slimme objecten’ die met behulp van sensoren data over hun omgeving verzamelen en via internet delen met uw infostructuur.

Uitzicht door inzicht
Een slimme gemeente doet dit ook op een veilige manier, rekening houdend met standaarden, normen en  wet- en regelgeving, zoals de AVG.

Wij adviseren en ondersteunen u bij het in beeld brengen van uw huidige datastromen. Zo kunt actief en veilig invulling en sturing geven aan uw infostructuur. Goed gebruik van data en informatietechnologie geeft u de kans om zelfstandiger, sneller en betere beslissingen te nemen.

Wij voeren graag het gesprek over de mogelijkheden van veilig data gedreven werken.
Maak kennis met

Ted Dicks

Principal adviseur
ted.dicks@mxi.nl
06 52 50 55 90
Lees mijn publicaties
De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen

Relevante case

Gemeenten Westerveld en Meppel applicatieharmonisatie

Gemeenten Westerveld en Meppel applicatieharmonisatie

Sinds 2013 geven de gemeenten Westerveld en Meppel vorm aan een ambtelijke samenwerking. M&I/Partners is gevraagd advies uit te brengen om de individuele applicatielandschappen te harmoniseren tot één gemeenschappelijk applicatielandschap.

Lees meer

Meer relevante kennis

Programma van Eisen en Service Levels
05-10-2020

Programma van Eisen en Service Levels

Lees meer
Online lunchsessies gemeenten
11-05-2020

Online lunchsessies gemeenten

Lees meer