Omgevingswet

Omgevingswet


In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het doel van deze nieuwe wet is minder regels en meer samenhang, overzicht en ruimte voor lokale initiatieven. De wet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. Digitalisering stelt burgers, bedrijven en overheden in staat om eenvoudiger informatie uit te wisselen en biedt kansen om voor snellere en betere besluitvorming en procedures. Wat moet de gemeenten minimaal doen om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Landelijk Stelsel Omgevingswet?

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket biedt initiatiefnemers juiste informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de daar geldende regels. De Omgevingswet schenkt daarom veel aandacht aan verbeterde digitalisering. Deze krijgt nu al vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is van belang dat overheden deze ontwikkelingen volgen, omdat het nodig kan zijn nieuwe applicaties te gebruiken en nieuwe werkwijzen te introduceren die zijn afgestemd op digitaal werken.

Passende ICT-voorzieningen

Passende ICT-voorzieningen zijn cruciaal voor succes. ‘Passend’ is hier het sleutelwoord, voor alle betrokkenen, qua inhoud, organisatie de werkprocessen. Wij kunnen als adviseurs de aftrap verzorgen en uw organisatie op het juiste spoor zetten met:

Hoe wij u kunnen helpen

Vanuit onze kennis en ervaring kan M&I/Partners u helpen van strategie tot executie. Wij stoppen pas als het gewenste resultaat is behaald. Andere producten en diensten waarmee wij u helpen om tenminste het minimumscenario neer te zetten:

  • Quickscan die in kaart brengt welke acties ondernomen moeten worden om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel.
  • Bedenken, vormgeven en bewaken van de bedrijfsarchitectuur van de werkwijze nu en straks, na aansluiting op het DSO.
  • Visieschets op ruimtelijke informatie.
  • Een impactanalyse: de “boodschappenlijst” met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen en verdere verdieping in een roadmap.
  • Serious gaming: een spel om met interne en externe partijen makkelijk een dialoog te voeren over (gezamenlijke) ambities en acties.
  • Projectleider of projectadviseur DSO. wij ontzorgen u, wij weten wat er moet gebeuren en kunnen daar vervolgens voor en binnen de gemeentelijke organisatie sturing en uitvoering aan geven.Maak kennis met

Miriam de Best

Senior adviseur
miriam.de.best@mxi.nl
06 12 22 80 84
Lees mijn publicaties
Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!Relevante case

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

M&I/Partners adviseerde de gemeente Dalfsen over de I&A-strategie en welke koers de gemeente het best kan varen, gelet op de missie, visie en ambities.

Lees meer

Relevante kennis

Handreiking Compliant voor de Omgevingswet
28-05-2019

Handreiking Compliant voor de Omgevingswet

Lees meer
Zaakgericht werken: valkuilen en tips
18-02-2019

Zaakgericht werken: valkuilen en tips

Lees meer