Omgevingswet

Omgevingswet


De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moet u als overheid uw systemen aansluiten op verschillende onderdelen ervan. Eén van de onderdelen van het DSO is het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. Met het Omgevingsloket is het aantal digitale loketten in het fysiek domein teruggebracht naar één loket. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij gereed krijgen van de informatievoorziening en aan te sluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket. Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij u van strategie tot executie. Wij stoppen pas als het gewenste resultaat is behaald. Wij helpen onze opdrachtgevers onder meer met:

  • visieschets op ruimtelijke informatie;
  • quickscan die in kaart brengt welke acties ondernomen moeten worden om in 2022 aan te kunnen sluiten op het DSO;
  • bedrijfsarchitectuur bedenken, vormgeven en bewaken van de van de werkwijze nu en straks, na aansluiting op het DSO;
  • impactanalyse: de “boodschappenlijst” met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen en verdere verdieping in een roadmap.
  • projectleider of projectadviseur DSO;
  • advies over datagedreven werken, privacy en zaaksystemen in relatie tot de omgevingswet;
  • serious gaming om met interne en externe partijen makkelijk een dialoog te voeren over (gezamenlijke) ambities en acties.

Route naar de Omgevingswet & aandachtspunten

Miriam de Best in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?
Maak kennis met

Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!Relevante case

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

M&I/Partners adviseerde de gemeente Dalfsen over de Informatisering en Automatisering strategie en welke digitale koers de gemeente het best kan varen, gelet op de missie, visie en ambities.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Een ICT’er is nog geen politicus
11-02-2021

Een ICT’er is nog geen politicus

Lees meer
Vijf onderwerpen op de digitale agenda na COVID
27-10-2020

Vijf onderwerpen op de digitale agenda na COVID

Lees meer