Omgevingswet

Omgevingswet


In 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het doel van deze nieuwe wet is minder regels en meer samenhang, overzicht en ruimte voor lokale initiatieven. Dit vraagt om een integraal omgevingsrecht met nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, een andere samenwerking met ketenpartners en dus ook een andere informatievoorziening. Digitalisering stelt burgers, bedrijven en overheden in staat om eenvoudiger informatie uit te wisselen en biedt kansen om voor snellere en betere besluitvorming en procedures. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket biedt initiatiefnemers juiste informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de daar geldende regels. De Omgevingswet schenkt daarom veel aandacht aan verbeterde digitalisering. Deze krijgt nu al vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is van belang dat overheden deze ontwikkelingen volgen, omdat het nodig kan zijn nieuwe applicaties te gebruiken en nieuwe werkwijzen te introduceren die zijn afgestemd op digitaal werken.

Passende ICT-voorzieningen zijn cruciaal voor succes. ‘Passend’ is hier het sleutelwoord, voor alle betrokkenen, qua inhoud, organisatie de werkprocessen. Wij kunnen als adviseurs de aftrap verzorgen en uw organisatie op het juiste spoor zetten met:

Direct naar onze publicaties, blogs en opinies over de Omgevingswet


Meer weten over de manier waarop wij uw oveheidsorganisatie op het juiste spoor zetten? Neem contact met ons op.
Maak kennis met

Miriam de Best

Senior adviseur
miriam.de.best@mxi.nl
06 12 22 80 84
Lees mijn publicaties
Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!Relevante case

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

M&I/Partners adviseerde de gemeente Dalfsen over de I&A-strategie en welke koers de gemeente het best kan varen, gelet op de missie, visie en ambities.

Lees meer

Relevante kennis

Zaakgericht werken: valkuilen en tips
18-02-2019

Zaakgericht werken: valkuilen en tips

Lees meer
Regionale samenwerking in het sociaal domein
11-12-2018

Regionale samenwerking in het sociaal domein

Lees meer