Omgevingswet

Omgevingswet


De Omgevingswet treedt in werking op 1-1-2022. Voor gemeenten betekent de invoering van de nieuwe wet dat een herinrichting van de bestaande organisatie, werkprocessen en systemen nodig zal zijn. De wet heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. Wat kan en moet uw gemeente minimaal doen om in 2022 aan te kunnen sluiten op het Landelijk Stelsel Omgevingswet? 

Route omgevingswet & aandachtspunten

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket biedt initiatiefnemers juiste informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de daar geldende regels. De Omgevingswet schenkt daarom veel aandacht aan verbeterde digitalisering. Deze krijgt nu al vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is van belang dat overheden deze ontwikkelingen volgen, omdat het nodig kan zijn nieuwe applicaties te gebruiken en nieuwe werkwijzen te introduceren die zijn afgestemd op digitaal werken.

Passende ICT-voorzieningen

Passende ICT-voorzieningen zijn cruciaal voor succes. ‘Passend’ is hier het sleutelwoord, voor alle betrokkenen, qua inhoud, organisatie de werkprocessen. Wij kunnen als adviseurs de aftrap verzorgen en uw organisatie op het juiste spoor zetten met:

Hoe wij u kunnen helpen

Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij u van strategie tot executie. Wij stoppen pas als het gewenste resultaat is behaald. Andere producten en diensten waarmee wij u helpen om tenminste het minimumscenario neer te zetten:

  • Quickscan die in kaart brengt welke acties ondernomen moeten worden om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel.
  • Bedenken, vormgeven en bewaken van de bedrijfsarchitectuur van de werkwijze nu en straks, na aansluiting op het DSO.
  • Visieschets op ruimtelijke informatie.
  • Een impactanalyse: de “boodschappenlijst” met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen en verdere verdieping in een roadmap. Vanaf 2021 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking treden. Voor gemeenten betekent de invoering van de nieuwe wet dat een herinrichting van de bestaande organisatie, werkprocessen en systemen nodig zal zijn. Belangrijk hierbij is om goed inzicht te krijgen wat er precies gaat veranderen en welke impact deze veranderingen zullen hebben op de huidige manier van werken. Een impactanalyse kan in dat kader uitkomst bieden.
  • Serious gaming: een spel om met interne en externe partijen makkelijk een dialoog te voeren over (gezamenlijke) ambities en acties.
  • Projectleider of projectadviseur DSO. wij ontzorgen u, wij weten wat er moet gebeuren en kunnen daar vervolgens voor en binnen de gemeentelijke organisatie sturing en uitvoering aan geven.Maak kennis met

Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!Relevante case

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

M&I/Partners adviseerde de gemeente Dalfsen over de Informatisering en Automatisering strategie en welke digitale koers de gemeente het best kan varen, gelet op de missie, visie en ambities.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Een ICT’er is nog geen politicus
11-02-2021

Een ICT’er is nog geen politicus

Lees meer
Vijf onderwerpen op de digitale agenda na COVID
27-10-2020

Vijf onderwerpen op de digitale agenda na COVID

Lees meer