Keteninformatisering

Keteninformatisering


Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Overheidsorganisaties werken samen in ketens en netwerken om de beoogde dienstverlening of handhaving mogelijk te maken. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het mogelijk dat overheidsorganisaties met behulp van ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners. Of het nu gaat om de casus van een werkzoekende, een budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) of een patiënt die met meerdere ziekenhuizen te maken heeft: overheidsorganisaties moeten samenwerken om de casus tot een goed eind te brengen. 

Complexe vraagstukken

De informatie-uitwisseling, vormgeving, inrichting en daadwerkelijke realisatie van keteninformatisering blijkt in de praktijk lastig. Ketens moeten de visie, structuren, culturen, taal en de processen van verschillende organisaties overbruggen. Een ongewenst gevolg is dat ICT-oplossingen niet werken of het gewenste resultaat opleveren. 

Concrete oplossingen

Om onderlinge wisselwerking inzichtelijk te maken brengen wij de informatiestromen in kaart met een keten-landschapsfoto en een metrokaart. We geven de organisatieverantwoordelijkheden van de partners aan, geven weer welke informatie wordt uitgewisseld en waarom én schetsen de externe omgeving van de keten. Zo brengen we twee perspectieven samen: het ketenperspectief én het perspectief van de individuele organisatie in die keten.

Concrete oplossingen die werken

Wij maken de knelpunten voor u zichtbaar en gaan met de ketenpartners op zoek naar concrete oplossingen die voor alle partners werken. Het verbinden van de partijen om op alle niveaus tot een gezamenlijk inzicht te komen is een randvoorwaarde om in samenwerkingen de informatie-uitwisseling te krijgen die echt werkt voor de keten en burger.
Maak kennis met

Krijg inzicht en structuur in uw bestaande applicatielandschapRelevante case

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Vanuit het programma Keteninformatisering werkt de Nationale Politie nauw samen met haar partners aan de digitalisering van onderlinge informatie-uitwisseling in de Vreemdelingenketen. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten ondersteunt M&I/Partners bij de stap naar volledig digitaal werken.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?
24-11-2020

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?

Lees meer
Angst voor architectuur
18-06-2018

Angst voor architectuur

Lees meer