Veiligheidsregio's

Veiligheidsregio's


Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Internet of Things en data maken het bijvoorbeeld mogelijk grote hoeveelheden informatie te verzamelen, analyseren en uit te wisselen met andere (veiligheids)instanties en ketenpartners.

Informatievoorziening veiligheidsregio's

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland streven naar een uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. M&I/Partners heeft met succes verschillende regio’s ondersteund bij het opschonen stroomlijnen van processen, het reduceren van complexiteit in applicaties en het inrichten van effectieve sturing. Het effect is dat risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding beter en sneller hun werk kunnen doen en dat het management grip heeft op de informatievoorziening, projecten en de financiën. Door de grote hoeveelheden (privacygevoelige) informatie die veiligheidsregio's met hun ketenpartners uitwisselen zijn informatiebeveiliging en privacy belangrijke aandachtspunten.

Gesprekspartner

Met jarenlange ervaring in de OOV-sector is M&I/Partners uw gesprekspartner op het gebied van informatiebeveiliging, informatiegestuurd werken, digitale strategie en leiderschapsourcing, ICT-samenwerking en IT-kosten


Herkent u dit en heeft u behoefte aan een betrouwbare gesprekspartner? Neem contact met ons op!
Maak kennis met


Vraagstukken

Informatiebeveiliging en privacy

Toenemende digitalisering, samenwerking, mobiel werken en een toenemende dreiging zorgen ervoor dat risico’s bekend moeten zijn zodat u passende…

Lees meer

Informatiegestuurd werken

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiën…

Lees meer

Relevante case

Veiligheidsregio Limburg-Noord zet architectuur op de kaart

Veiligheidsregio Limburg-Noord zet architectuur op de kaart

Veiligheidsregio Limburg-Noord vroeg ondersteuning van M&I/Partners bij het zelf vervaardigen van architectuurplaten. Dankzij M&I/Partners is de veiligheidsregio nu in staat om zelf 'praatplaten' te maken, te beheren en te gebruiken in de organisatie.

Lees verder