Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken


Informatie is voor veiligheidsregio’s een onmisbaar instrument geworden. Dat geldt voor het optreden bij incidenten, rampen, crises en bij de voorbereiding daarop. En bij het terugdringen van risico’s en het sturen en verantwoorden.

Een goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is, op het juiste moment. Zodat veiligheidsregio’s samen met andere overheidsinstellingen en ketenpartners risico’s kennen en daar naar kunnen handelen: bij preventie, voorbereiding, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Door informatie en processen te digitaliseren krijgen medewerkers de informatie die ze nodig hebben voor bijvoorbeeld advies en toezicht en de samenwerking met ketenpartners. Het effect is dat die processen klantvriendelijker en efficiënter uitgevoerd worden. We zien dit ook terug in de bedrijfsvoering en in verbeterde sturing met managementinformatie.

De veiligheidsregio’s hebben ‘informatiegestuurd werken’ als strategisch thema geagendeerd. M&I/Partners ondersteunt en adviseert veiligheidsregio’s om gegevens optimaal te koppelen, analyseren en benutten.

Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

Ontdek onze succesverhalen bij klanten
Maak kennis met

De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen

Relevante case

Brandweer Midden- en West-Brabant digitale bereikbaarheidskaart

Brandweer Midden- en West-Brabant digitale bereikbaarheidskaart

In het project operationele informatievoorziening ontwikkelde Brandweer Midden- en West-Brabant met M&I/Partners een nieuw proces voor het maken en beheren van bereikbaarheidskaarten. Dat was nodig omdat de Brandweer overstapt op digitale bereikbaarheidskaarten. 

Lees meer