Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Overheidsorganisaties werken samen in ketens en netwerken om de beoogde dienstverlening of handhaving mogelijk te maken. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het mogelijk dat overheidsorganisaties met behulp van ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners. Of het nu gaat om de casus van een werkzoekende, een budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) of een patiënt die met meerdere ziekenhuizen te maken heeft: overheidsorganisaties moeten samenwerken om de casus tot een goed eind te brengen. 

Complexe vraagstukken

De informatie-uitwisseling, vormgeving, inrichting en daadwerkelijke realisatie van keteninformatisering blijkt in de praktijk lastig. Ketens moeten de visie, structuren, culturen, taal en de processen van verschillende organisaties overbruggen. Een ongewenst gevolg is dat ICT-oplossingen niet werken of het gewenste resultaat opleveren. 

Concrete oplossingen

Om onderlinge wisselwerking inzichtelijk te maken brengen wij de informatiestromen in kaart met een keten-landschapsfoto en een metrokaart. We geven de organisatieverantwoordelijkheden van de partners aan, geven weer welke informatie wordt uitgewisseld en waarom én schetsen de externe omgeving van de keten. Zo brengen we twee perspectieven samen: het ketenperspectief én het perspectief van de individuele organisatie in die keten.

Concrete oplossingen die werken

Wij maken de knelpunten voor u zichtbaar en gaan met de ketenpartners op zoek naar concrete oplossingen die voor alle partners werken. Het verbinden van de partijen om op alle niveaus tot een gezamenlijk inzicht te komen is een randvoorwaarde om in samenwerkingen de informatie-uitwisseling te krijgen die echt werkt voor de keten en burger.Relevante case

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Vanuit het programma Keteninformatisering werkt de Nationale Politie nauw samen met haar partners aan de digitalisering van onderlinge informatie-uitwisseling in de Vreemdelingenketen. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten ondersteunt M&I/Partners bij de stap naar volledig digitaal werken.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder