Keteninformatisering

Ketensamenwerking maakt het mogelijk dat overheidsorganisaties met behulp van ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners.


Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Overheidsorganisaties werken samen in ketens en netwerken om de beoogde dienstverlening of handhaving mogelijk te maken. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het mogelijk dat overheidsorganisaties met behulp van ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners. Of het nu gaat om de casus van een werkzoekende, een budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) of een patiënt die met meerdere ziekenhuizen te maken heeft: overheidsorganisaties moeten samenwerken om de casus tot een goed eind te brengen. 

Complexe vraagstukken

De informatie-uitwisseling, vormgeving, inrichting en daadwerkelijke realisatie van keteninformatisering blijkt in de praktijk lastig. Ketens moeten de visie, structuren, culturen, taal en de processen van verschillende organisaties overbruggen. Een ongewenst gevolg is dat ICT-oplossingen niet werken of het gewenste resultaat opleveren. 

Hoe kunen wij u helpen?

Om onderlinge wisselwerking inzichtelijk te maken brengen wij de informatiestromen in kaart met een keten-landschapsfoto en een metrokaart. We geven de organisatieverantwoordelijkheden van de partners aan, geven weer welke informatie wordt uitgewisseld en waarom én schetsen de externe omgeving van de keten. Zo brengen we twee perspectieven samen: het ketenperspectief én het perspectief van de individuele organisatie in die keten. Wij maken de knelpunten voor u zichtbaar en gaan met de ketenpartners op zoek naar concrete oplossingen die voor alle partners werken. Het verbinden van de partijen om op alle niveaus tot een gezamenlijk inzicht te komen is een randvoorwaarde om in samenwerkingen de informatie-uitwisseling te krijgen die echt werkt voor de keten en burger.Relevante cases

Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Voor gemeenten en de hele zorgketen in de regio heeft dit nogal wat implicaties voor de manier van werken, waaronder de informatieuitwisseling en informatiedeling. Een ketenprogramma in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt hen hierbij. Frank Hendriksen is als ketenarchitect vanuit M&I/Partners betrokken bij het programma.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Blockchain is een nieuwe technologie, waarvan wordt gesteld dat het de grootste technologische innovatie is sinds het internet. En dat het een groot effect kan hebben op de manier waarop organisaties nu samenwerken, gegevens uitwisselen en delen en waarop wederzijds vertrouwen daarbij wordt georganiseerd. Volgens deskundigen gaat het niet alleen de financiële sector veranderen, maar ook andere sectoren zoals overheid en zorg. Moeten we ons zorgen maken?

Lees verder