U staat voor de realisatie van de digitale transformatie in uw organisatie. Digitalisering verandert de zorgketen en patiënten krijgen een grotere rol. Dit vraagt een verscherping van uw positie als zorginstelling. Ondertussen betekent dit anders organiseren, hogere eisen aan volwassenheid van processen, besturing en de inzet van nieuwe technologieën. Vanuit onze kennis en ervaring adviseren en begeleiden onze adviseurs u bij het opstellen van uw digitale strategie voor een digitale wereld, de daarbij benodigde organisatie en processen. 

Uitwerking digitale strategie

De zorg bevindt zich momenteel in (digitale) transitie. Vraagstukken als vergrijzing, toenemend personeelstekort vragen een andere organisatie van de zorg. Technologie en informatie-uitwisseling maken nieuwe (samen-)werkvormen mogelijk. Het realiseren van uw organisatiestrategie in deze digitale wereld vraagt om een uitwerking van digitale strategie, bijbehorende organisatie en besturing en om vertaling naar projecten en verandering. M&I/Partners ondersteunt u bij het uitwerken van uw digitale strategie en combineert daarin haar kennis van de zorg, strategische besturing en technologie. 

ICT-roadmap en portfoliomanagement

De vertaling van een digitale strategie bestaat uit: verandering, programma’s en projecten en bijbehorende besturing op het portfolio. Met een ICT-roadmap vertalen we digitale strategie naar een uitvoerbaar stappenplan met heldere doelen. Deze uitwerking maken we gezamenlijk met betrokkenen met aandacht voor draagvlak. Het opstellen van een gezamenlijke ICT-roadmap zorgt dat er een goede dialoog ontstaat tussen de business en ICT. Het gaat daarbij om een uitlijning tussen strategische doelstellingen, uitvoerbaarheid en het portfolio.

Inrichting informatiemanagement en governance

Informatiemanagement vormt de brug tussen de gebruikersorganisatie en de ICT-afdeling. Informatiemanagers werken vanuit een visie op bedrijfsprocessen aan de digitalisering en optimalisatie van die processen en bijbehorende informatie. Ze organiseren hiervoor de besturing op de informatievoorziening (governance), het komen tot prioriteitstelling en de succesvolle uitvoering van veranderingen.

Audit en advies op de ICT-organisatie

Als bestuurder of CIO, wilt u weten of uw ICT organisatie voldoende voorbereid op de toekomst. Dit kan met een audit of adviestraject voor uw ICT-organisatie. Voorbeelden zijn de invulling en positionering van informatiemanagement, de architectuurfunctie, benchmarking en professionaliseringstrajecten. M&I/Partners levert u inzicht in kansen, knelpunten en geeft concrete aanbevelingen.

Datamanagement en Artificial Intelligence

Data en Artificial Intelligence maken het voor zorgorganisaties mogelijk het verschil te maken. Zowel als het gaat om betere zorg als om de optimalisatie van processen. Maar hoe organiseert u de benodigde data-analyse? Welke mensen en technologie zet u daarbij in en hoe stuur u hierbij doelmatig?

Leiderschap en coaching van de CIO

Wie is de leider die uw organisatie helpt het verschil te maken in digitale transformatie? Welk profiel past bij de digitale uitdagingen waar zorgorganisaties momenteel voor staan? We stellen met u een CIO profiel op om dit in te vullen, ook coachen we CIO’s in hun leiderschapsrol. Deze leider begrijpt de ICT én business. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de digitale transformatie, die onderdeel moet zijn van de strategie en uiteindelijk moet zorgen voor samenwerking over de gehele zorgketen.

Interim-management

Wilt u gebruik maken van onze uitgebreide ervaring in management van ICT organisaties? Zoekt u een combinatie van veranderkundige expertise en managementervaring? Bel ons in dat geval direct voor een onafhankelijke interim-CIO.

Kortom

Wij zijn strategische denkers en doeners. We gaan pas weg wanneer het gewenste resultaat is behaald en u écht verder kan. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.Relevante case

Onze kennis en inzichten

ICT en technologie ontwikkelt zich in een adembenemend tempo: SaaS, wearables, sociale toepassingen en ICT-sourcing in alle mogelijke smaken. Marco Ebbers en Bas aan de Wiel geven zes ICT-aandachtspunten voor bestuurders waar ze de komende drie jaar rekening mee moeten houden.

Lees verder

De omgeving waarin organisaties functioneren wordt steeds dynamischer en complexer. De klant verwacht een superieure digitale klantervaring. Een "superieure digitale klantervaring bieden" vraagt om het efficiënt op elkaar laten aansluiten van bedrijfsprocessen. Het vraagt om een transitie van "afdeling-gestuurd" naar "proces-gestuurd" werken. En die transitie is niet altijd eenvoudig.

Lees verder