Zorg

Zorg


Het hoofdlijnenakkoord, patiëntenportalen, gegevensuitwisseling, patiëntparticipatie, uitkomstgerichte en waardegedreven zorg, de verdere doorontwikkeling van het EPD en ECD. De gezondheidszorg maakt een behoorlijke digitale transformatie door. M&I/Partners begeleidt en adviseert uw zorginstelling in zowel de cure als care bij deze digitale transformatie. Met de inzet van onze adviseurs en slimme toepassingen dragen wij bij aan het kwalitatief verbeteren van de zorg. M&I/Partners is onafhankelijk en beschikt over unieke kennis en ervaring van zorg en ICT. Wij begeleiden u bij het bepalen van uw digitale strategie, realisatie en inrichting. Onze visie: een gezonde zorg is ook onze zorg.

E-Health

De Nederlandse zorg is van topkwaliteit, maar relatief duur. Wij willen E-Health en diverse digitale werkwijzen met elkaar verbinden en (samen)werken aan een patiëntgericht/cliëntgericht kwalitatief zorgstelsel die de meeste gezondheidswinst oplevert. Patiënten en cliënten kunnen dankzij E-Health meer participeren in en regie nemen over hun gezondheid en het proces. De definitie van E-Health beperkt zich niet tot één specifieke technologie. Voor ons staat E-health voor het gebruik van (vernieuwde) digitale toepassingen en technologieën (portalen, videoconsulten, zelf meten, zorgrobots, apps) en draagt het écht bij aan verbetering van de gezondheidszorg. Deze technologieën zijn bedoeld om zorgtrajecten te optimaliseren om zo de gemiddelde duur van opnames omlaag te brengen en het welzijn van de patiënten en cliënten te verbeteren. Wij zetten daarbij onze kennis in van de gehele zorgsector (care en cure), de noodzakelijke technologie en de relevante veranderkunde. 

Value based healthcare

Zorginstellingen in de care en cure maken steeds meer gebruik van slimme apparaten en technologieën om de juiste zorg en een optimale dienstverlening te verlenen. Ons doel is niet alleen goede zorg voor de patiënt en cliënt maar ook het ondersteunen van preventie en gezond leven: Value based healthcare. Value based healthcare of waardegedreven zorg is niet meer en niet minder dan de zorg goedkoper en kwalitatief beter maken door het simpel te houden.

Veilige informatieuitwisseling

Een goed werkende informatievoorziening en informatiehuishouding is cruciaal om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met de inzet van technologie en portalen wordt de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten/cliënten verbeterd. Maar ook de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars. Patiëntgegevens worden digitaal opgeslagen in elektronische patiëntendossiers en digitaal uitgewisseld tussen zorgverleners. Apps en portalen stellen zorgorganisaties, patiënten en cliënten in staat gegevens uit te wisselen. Deze nieuwe technologieën dragen bij aan de vernieuwing in de zorg en maken een behandeltraject mogelijk effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden met de bescherming van de privacy van de patiënt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Welke stappen zet uw zorgorganisatie in de digitale transformatie? Begint u net, bent u al goed op weg bent of doet u op hoog niveau mee? Wij adviseren en begeleiden u bij het bepalen van een passende digitale strategie of E-Health strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en ICT.

Herkent u de uitdagingen?

Herkent u de uitdagingen en heeft u behoefte aan een ervaren sparringpartner, adviseur, projectleider of interim-manager? Wij kennen de zorgmarkt, zijn pragmatisch ingesteld en leveren maatwerk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Maak kennis met

Hoe geeft u vorm aan de zorg van morgen?

Care

De adviseurs en experts van M&I/Partners zetten zich dagelijks in om met technologie en ICT betekenisvolle impact te maken in de zorg. Digitaliser…

Lees meer

Cure

De druk om betere zorg te leveren tegen lagere kosten is groot. Informatievoorziening en ICT spelen hierin een cruciale rol. Binnen ziekenhuizen&…

Lees meer

Organisaties worden meer en meer digitaal.Dat stelt andere eisen aan managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Beschikt u over digitaal leiderschap om deze verandering aan te sturen?

Digitaal leiderschap vormgeven

Relevante case

UMCG implementeerde ERP in recordtijd

UMCG implementeerde ERP in recordtijd

Het was hoog tijd dat er iets gebeurde bij de verouderde informatievoorziening in het UMCG. UMCG implementeerde ERP met hulp van M&I/Partners succesvol én in recordtijd!

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Doorpakken op digitale innovatie
29-05-2020

Doorpakken op digitale innovatie

Lees meer
Zonder ICT is goede zorg niet meer mogelijk
25-05-2020

Zonder ICT is goede zorg niet meer mogelijk

Lees meer