Care

Care


Als team van adviseurs willen wij echt bijdragen aan de transformatie van de zorg door de inzet van technologie en het daarbij optimaliseren van processen. Dit kan alleen in samenwerking met medewerkers en cliënten uit zorgorganisaties om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Dat is ons doel!

Efficiënte en goede zorg

M&I/Partners ondersteunt, begeleidt en adviseert zorginstellingen in de care bij het uitvoeren van efficiënte en goede zorg. Met diepgaande kennis en ervaring op het gebied van zorgprocessen, digitale transformatie, informatisering, ICT en bedrijfsvoering zorgt M&I/Partners voor gezonde processen en een kwalitatief betere zorg. M&I/Partners heeft diverse zorgorganisaties de afgelopen jaren geholpen met hun digitale strategie, ICT-strategie, ECD-visie, ECD-selectietrajecten en met het implementeren van digitale dossiervoering. Het steeds meer invoeren van verschillende vormen van zelforganisatie, zelfsturing en krachtige teams heeft ertoe geleid dat ook vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, ICT-strategie, governance, informatieveiligheid, kosten en baten van ICT en de professionalisering van ICT (CIO 3.0) bij ons team terecht kwamen. Wij zijn actief binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geriatrische revalidatiezorg, jeugdzorg en GGZ.

Digitalisering en ICT

Naast de bestaande opdrachtgevers (informatiemanagers en CIO's) gaan wij steeds meer aan de slag met teams en het management in de zorg zelf. Wij adviseren zorgaanbieders maar ook gemeenten in het complexe maar mooie speelveld van de care bij diverse digitale vraagstukken. Samen brengen we een toekomstvisie tot stand op het gebied van digitalisering en ICT. Hoe kunnen we actuele ontwikkelingen vertalen naar een meerja­renplan; welke langjarige investeringen in ICT moeten we incalculeren?

Hoe kunnen wij u helpen?

Herkent u de uitdagingen en heeft u behoefte aan een ervaren sparringpartner? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Ontdek onze succesverhalen bij klanten
Maak kennis met

Hoe geeft u vorm aan de zorg van morgen?

Bedrijfsvoering

Met de ontwikkelingen op het gebied van zelforganisatie, zelfsturing en bouwen aan krachtige teams, ontstaat ook een vraag over de wijze waarop bedrij…

Lees meer

Zorginnovatie en E-Health

ICT is niet meer weg te denken uit het primaire proces in de care. Zorgverleners werken met een digitaal cliëntdossier, cliënten en verwante…

Lees meer

Professionalisering ICT

Veel care-organisaties zien de toegevoegde waarde en noodzaak van informatie en ICT voor het primaire proces. 'Maar hoe staat wij er dan voor?' en 'Ho…

Lees meer

Wilt u weten of uw Care-instelling veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere instellingen?Achterhalen hoe u uw prestaties kunt verbeteren en  onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering?

Doe mee met de ICT Benchmark Care

Relevante case

Saffier De Residentiegroep blikt terug op geslaagd ECD-traject

Saffier De Residentiegroep blikt terug op geslaagd ECD-traject

Saffier De Residentiegroep heeft vorig jaar M&I/Partners ingeschakeld om een her-implementatie van hun elektronisch cliëntendossier voor te bereiden en deels uit te voeren. Saffier en M&I/Partners blikken terug op een geslaagd traject.

Lees meer

Relevante kennis

Doorpakken op digitale innovatie
29-05-2020

Doorpakken op digitale innovatie

Lees meer
Coronacrisis: de uitdagingen voor het roosterproces
18-05-2020

Coronacrisis: de uitdagingen voor het roosterproces

Lees meer