Batenmanagement

Batenmanagement


Het realiseren van de baten gaat verder dan het invoeren van een nieuw ICT-systeem. Het gaat over de herinrichting en optimalisatie van processen en dat de keuzes aansluiten bij de gekozen strategie.

Batenmanagement gaat om activiteiten die je in samenhang organiseert om de beoogde positieve effecten van veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Dit gaat altijd over meer dan alleen het implementeren van een systeem dat altijd al direct een aantal baten realiseert. Het gaat wat ons betreft om aanvullende activiteiten die ervoor zorgen dat er zowel kwalitatieve effecten in de werkprocessen worden gehaald als kwantitatieve effecten daadwerkelijk landen in de jaarplannen en begrotingen. Het gaat hierbij om integrale vraagstukken die vaak afdeling- of eenheidoverstijgend zijn. Wij helpen bij het benoemen van de effecten door deze te bundelen naar logische thema’s en deze te realiseren met ons batenmanagementmodel.

 baenmanagement.png

  • Analyse vooraf gaat hierbij om het verzamelen van informatie door surveys, interviews, analyses en/of metingen. Het gaat om een eerste inzicht te krijgen in het ‘gevoel’ dat hiervoor aanwezig is als wel de cijfermatige basis leggen voor de vervolgfasen.
  • Bij de batenverkenning worden thema’s geïdentificeerd en bij batenspecificatie nader uitgewerkt zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
  • De laatste stap is het daadwerkelijk realiseren hiervan en zorgen voor monitoring hiervan.

Wilt u met een of meerdere baten-experts van gedachten wisselen om uw EPD en data ook optimaal te benutten? Neem contact op met Gerard voor een vrijblijvend gesprek.

Ontdek onze succesverhalen bij klanten
Maak kennis met

Gerard Hensels

Principal adviseur
gerard.hensels@mxi.nl
06 21 10 06 06
Bekijk mijn cases
Krijg meer grip uw ICT of informatievoorziening door de huidige technologische mogelijkheden optimaal te benutten!Relevante case

ZMC efficiënte ICT in nieuwbouw ziekenhuis

ZMC efficiënte ICT in nieuwbouw ziekenhuis

De ICT een plek geven in het definitieve ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Op zo'n manier dat de kosten binnen de perken blijven, terwijl de systemen wel goed draaien. Dat was de opdracht voor Wim Touw van M&I/Partners bij de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum.

Lees meer

Relevante kennis

Meer focus op de patiënt aub
13-08-2018

Meer focus op de patiënt aub

Lees meer
BI-technieken voor de zorg
01-08-2018

BI-technieken voor de zorg

Lees meer