Hoe kom je tot een gesprek met alle betrokkenen over de Omgevingswet? Om op die vraag een antwoord te geven, heeft M&I/Partners een 'Omgevingswet game' ontwikkeld die de dilemma’s inzichtelijk maakt.

Weloverwogen besluiten

Aan de hand van een aantal cases wordt u met uw team uitgedaagd weloverwogen besluiten te nemen over onderwerpen als integraal werken, gelijke informatiepositie, transparantie, ketensamenwerking en leiderschap. De game is in één ochtend te spelen en dé aanzet tot een offline (begeleid) gesprek. De adviseurs van M&I/Partners helpen u graag bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Voorbereid op de omgevingswet

Deze game geeft inzicht en vertrouwen bij de voorbereiding op de invoering van de omgevingswet. Voor een optimaal resultaat speelt u deze game samen met de beleidsmaker, informatieadviseur en vergunningverlener. Samen maakt u bewuste keuzes over gewenste werkwijzen en digitalisering.

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Vraag dan de Omgevingswet Game onder aan deze pagina aan!
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw gemeente of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op.


Aanvragen omgevingswetgame


Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder