Hoe kom je tot een gesprek met alle betrokkenen over de Omgevingswet? Om op die vraag een antwoord te geven, heeft M&I/Partners een 'Omgevingswet game' ontwikkeld die de dilemma’s inzichtelijk maakt.

Weloverwogen besluiten

Aan de hand van een aantal cases wordt u met uw team uitgedaagd weloverwogen besluiten te nemen over onderwerpen als integraal werken, gelijke informatiepositie, transparantie, ketensamenwerking en leiderschap. De game is in één ochtend te spelen en dé aanzet tot een offline (begeleid) gesprek. De adviseurs van M&I/Partners helpen u graag bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Voorbereid op de omgevingswet

Deze game geeft inzicht en vertrouwen bij de voorbereiding op de invoering van de omgevingswet. Voor een optimaal resultaat speelt u deze game samen met de beleidsmaker, informatieadviseur en vergunningverlener. Samen maakt u bewuste keuzes over gewenste werkwijzen en digitalisering.

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Vraag dan de Omgevingswet Game onder aan deze pagina aan!
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw gemeente of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan direct contact op met Miriam.


Aanvragen omgevingswetgame