De Modelgemeente

De Modelgemeente geeft managers en informatie-adviseurs een praktisch overzicht bij het maken van plannen voor de komende jaren.


De Modelgemeente biedt inzicht én overzicht in algemene en domeinspecifieke ontwikkelingen van gemeenten in de bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek, Openbare Orde en Veiligheid en sociaal. Deze worden vertaald naar de gevolgen voor de informatievoorziening. De Modelgemeente geeft managers en informatie-adviseurs een praktisch overzicht bij het maken van plannen voor de komende jaren.

 de-modelgemeente-m-i.jpg

Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen raken de gemeente in de hele breedte.

Domeinspecifieke ontwikkelingen

 De Modelgemeente

Voor de Modelgemeente wordt een begroting gemaakt die als ijkpunt gebruikt wordt bij de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten en bij de gemeentelijke ICT-begroting voor de komende jaren.  

De Modelgemeente is geconstrueerd met een 100.000+ gemeente als basis. De gebruiker kan deze naar zijn/haar eigen situatie vertalen. De Modelgemeente is een community voor en door gemeenten op initiatief van M&I/Partners. Iedereen kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de Modelgemeente. De Modelgemeente is altijd in ontwikkeling. De Modelgemeente is zich bewust van de sectorale ontwikkelingen die van belang zijn voor de informatievoorziening. De algemene ontwikkelingen raken de gemeente in de hele breedte. Bi-modaal sturen Common ground Datagedreven wer…

Lees verder

Bedrijfsvoering is faciliterend, kaderstellend en richtinggevend aan de primaire processen van de gemeente. Bedrijfsvoering omvat alle werkzaamheden die binnen de gemeente gericht zijn op financiën, inkoop, personeelszaken, juridische …

Lees verder

Dienstverlening omvat alles wat de inwoner en ondernemer van de gemeente ziet. Dus niet alleen Burgerzaken, maar ook de dienstverlening in het sociaal domein, fysiek domein en het politieke bedrijf. Verandering van procesoptimalisatie naar …

Lees verder

De Modelgemeente stelt de fysieke leefomgeving centraal en betrekt burgers, bedrijven en ketenpartners bij het beter benutten maar ook beter beschermen van die fysieke leefomgeving. De Modelgemeente hecht dus veel waarde aan participatie en…

Lees verder

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de orde en veiligheid binnen de gemeente op basis van de Gemeentewet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De OOV binnen een gemeente houdt zich bezi…

Lees verder

Het sociaal domein betreft alle dienstverlening die een gemeente verricht voor participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, en sinds de decentralisaties in 2015 ook de Participatiewet, Jeugdwet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening…

Lees verder

De Modelgemeente is een initiatief van M&I/Partners voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de informatievoorziening van de lokale overheid. De inhoud kan vrij  gebruikt worden. De waarde van de Modelgemeente groeit…

Lees verder

Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures