De Modelgemeente

De Modelgemeente


De Modelgemeente biedt inzicht én overzicht in belangrijke algemene ontwikkelingen en de domein-specifieke ontwikkelingen van de gemeente in de bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek, Openbare Orde en Veiligheid en sociaal. Deze worden vertaald naar de gevolgen voor de informatievoorziening. De Modelgemeente geeft managers en informatie-adviseurs een praktisch overzicht bij het maken van plannen voor de komende jaren.

 de-modelgemeente-m-i.jpg

Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen raken de gemeente in de hele breedte.

Domeinspecifieke ontwikkelingen

 De Modelgemeente

Voor de Modelgemeente wordt een begroting gemaakt die als ijkpunt gebruikt wordt bij de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten en bij de gemeentelijke ICT-begroting voor de komende jaren.  

De Modelgemeente is geconstrueerd met een 100.000+ gemeente als basis en de gebruiker kan deze naar zijn/haar eigen situatie vertalen. De Modelgemeente is een community voor en door gemeenten op initiatief van M&I/Partners. Iedereen kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de Modelgemeente. De Modelgemeente is altijd in ontwikkeling. De Modelgemeente komt niet in de plaats van de kennis en inzichten die over de verschillende onderwerpen gepubliceerd zijn.Algemene ontwikkelingen

De Modelgemeente is zich bewust van de sectorale ontwikkelingen die van belang zijn voor de informatievoorziening. De algemene ontwikkelingen raken de…

Lees meer

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is faciliterend, kaderstellend en richtinggevend aan de primaire processen van de gemeente. Bedrijfsvoering omvat alle werkzaamheden d…

Lees meer

Dienstverlening

Dienstverlening omvat alles wat de inwoner en ondernemer van de gemeente ziet. Dus niet alleen Burgerzaken, maar ook de dienstverlening in het sociaal…

Lees meer

Fysiek domein

De Modelgemeente stelt de fysieke leefomgeving centraal en betrekt burgers, bedrijven en ketenpartners bij het beter benutten maar ook beter bescherme…

Lees meer

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de orde en veiligheid binnen de gemeente op basis van de Gemeentewet en …

Lees meer

Sociaal domein

Het sociaal domein betreft alle dienstverlening die een gemeente verricht voor participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, en sinds de decentralis…

Lees meer

Hoe kan ik bijdragen?

De Modelgemeente is een initiatief van M&I/Partners voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de informatievoorziening van de lokale…

Lees meer