Cyberdomein

Openbare Orde en Veiligheid


Vanuit verschillende expertises (privacy, ethiek, ICT en informatiebeveiliging) kijkt de Modelgemeente naar wat de gemeente wil, wat mogelijk is en wat de doelstellingen zijn. De uitkomsten hiervan leiden tot een visie van de gemeente op haar rol in dit veld. Deze visie resulteert in het inrichten van de benodigde processen om deze visie uit te voeren.

 

ICT-begroting Cyberdomein

Opstellen visie (incl. externe begeleiding)

Opstellen actieplan

Uitvoering rol cyberdomein   

€ 15.000

€ 15.000

~ 1 – 2 fte

 

Toelichting ICT-begroting
Al lange tijd worden parallellen getrokken tussen veiligheid in het publieke domein en het cyberdomein. De Modelgemeente ziet hierin een rol voor zichzelf weggelegd, maar deze moet verder worden aangescherpt. Daarom stelt de gemeente eerst een visie en een actieplan op om haar rol in het cyberdomein te expliciteren. Afhankelijk van de uitkomsten zal de behoefte van de gemeente aan een structurele invulling van rol(len) in het cyberdomein toenemen.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures