Informatiegestuurde veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid


De Modelgemeente past nieuwe innovatieve technologieën toe, zoals flexibel cameratoezicht, sensoren en wifi-tracking, als dit relevant en in lijn is met het beoogde doel.

Het OOV-domein gaat uiteindelijk meer gebruik maken van de beschikbare technologieën en mogelijkheden, maar de Modelgemeente onderscheidt zich door een gestructureerde en evenwichtige aanpak. De Modelgemeente bewaakt de balans tussen ethische, privacy- en veiligheidsaspecten. Juiste besluitvorming vereist een goede informatievoorziening met actuele data.

 

ICT-begroting Informatiegestuurde veiligheid

Projectleiding informatiegestuurde veiligheid
(52 wk, 2 d/w)

€ 85.000 


Toelichting ICT-begroting
De modelgemeente voert een project uit om invulling te geven aan haar rol op het vlak van informatie-gestuurde veiligheid. Dit project is tweeledig, enerzijds richt het zich op het scherp krijgen en operationaliseren van de verwachtingen richting de gemeente vanuit veiligheidsregio’s en diverse rijksoverheidsorganisaties. Anderzijds richt dit project zich op het gebruiken van beschikbare informatie uit diverse interne, externe, openbare en gesloten bronnen om haar rol in het OOV-domein verder te verstevigen.

 

Terug naar de ModelgemeenteKen jij de wereld van informatiebeveiliging en privacy?

 

 Wil jij een bijdrage leveren aan de informatiebeveiliging en privacy in de overheid en zorg.

Naar de vacature: adviseur informatiebeveiliging en privacy