Benchmarks

Benchmarks


Organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om ICT efficiënter (lagere kosten) en effectiever (betere uitkomsten) in te zetten. In een wereld waarin u als ICT-manager of bestuurder steeds meer verantwoording moet afleggen en waarin digitalisering en big data normaal zijn, is benchmarken inmiddels onvermijdelijk. Met de benchmarks van M&I/Partners kunt u verbeteren door te vergelijken met anderen. U krijgt inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de kwaliteit van de ICT in uw organisatie. Op basis hiervan kunt u verbeterpunten in kaart te brengen.

De ICT Benchmark

Al sinds 2005 ontwikkelt M&I/Partners ICT Benchmarks om de bedrijfsvoering binnen de publieke sector nog verder te optimaliseren. De ICT Benchmarks van M&I/Partners geven inzicht in de prijs/prestatieverhoudingen van uw organisatie met die van soortgelijke organisaties. De Benchmarks zijn gebaseerd op een gedegen model voor het meten van ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT. De Benchmark levert vergelijkbare gegevens op en maakt het verhaal achter de cijfers zichtbaar. De benchmark stopt niet bij het verkrijgen van inzicht in de kosten. Het gaat om de lessen die u leert en de verbeteringen die hiermee in gang gezet kunen worden.

Verbeteren dienstverlening

Bijeenkomsten met alle deelnemende zorginstellingen of gemeenten bieden u een platform om gegevens te kunnen vergelijken en te komen tot best practices. Dit helpt uw organisatie om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en efficiënter en effectiever te werken. Via interactieve dashboards en visualisaties krijgt u een toegankelijke rapportage , waarmee u ook in de toekomst kunt blijven sturen.

Sturen op ICT-investeringen

Deelname aan de ICT Benchmark leidt tot een beter bewustzijn van de kosten en baten van ICT. Daarmee ziet u zaken in perspectief. Het resultaat? Uw organisatie kan beter sturen op ICT-investeringen en op de opbrengsten hiervan. Benchmarken is een manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met anderen, daarbij gaat het om drie stappen:

  1. Plaatsbepaling: in kaart brengen en vergelijken van de eigen positie om te vergelijken met anderen.
  2. (Zelf)normering: analyseren van de (eventuele) verschillen tussen de organisaties door inzicht te bieden en te begrijpen waaruit de verschillen bestaan.
  3. Op weg naar ‘verbetering’: het ‘verbeteren’ en verkrijgen van ‘grip’ met de, tijdens het benchmarkproces, verworven informatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onder het motto ‘verbeteren door te vergelijken’ voeren wij jaarlijks een aantal ICT benchmarks uit. Wilt u weten hoe uw ICT zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties en hoe u uw prestaties kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op of doe mee met een van onze Benchmarks!De Benchmarks

ICT Benchmark Care

In rap tempo moderniseren zorginstellingen hun ICT-omgeving. De ICT Benchmark Care van afgelopen jaar laat zien dat het aandeel SaaS applicaties (zoal…

Lees meer

ICT Benchmark GGZ

Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is? Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT i…

Lees meer

ICT Benchmark Ziekenhuizen

Wilt u weten waarin u goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is? Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of wer…

Lees meer

ICT Benchmark Gemeenten

Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie i…

Lees meer

ICT Benchmark Woningcorporaties

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-funct…

Lees meer

ICT Benchmark Leerwerkbedrijven

Wilt u weten of uw leerwerkbedrijf veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere leerwerkbedrijven? Bent u benieuwd hoe volwassen u…

Lees meer

Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Wilt u leren van andere ziekenhuizen en verklaringen vinden voor afwi…

Lees meer

Relevante kennis

Baten realiseren en sturen op ICT-kosten
19-03-2020

Baten realiseren en sturen op ICT-kosten

Lees meer
ICT-Kosten ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij gestegen
09-01-2020

ICT-Kosten ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij gestegen

Lees meer