Benchmarks

Krijg inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT binnen uw eigen organisatie én vergelijk met branchegenoten.


In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisatie op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. De benchmarks van M&I/Partners geven u inzicht in de ICT-kosten door te vergelijken met anderen. U krijgt inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de kwaliteit van de ICT in uw organisatie. Op basis hiervan kunt u verbeterpunten in kaart te brengen.

ICT Benchmarks

Al sinds 2005 ontwikkelt M&I/Partners ICT Benchmarks om de bedrijfsvoering binnen de publieke sector nog verder te optimaliseren. De ICT Benchmarks van M&I/Partners geven inzicht in de prijs/prestatieverhoudingen van uw organisatie met die van soortgelijke organisaties. De Benchmarks zijn gebaseerd op een gedegen model voor het meten van ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT. De Benchmark levert vergelijkbare gegevens op en maakt het verhaal achter de cijfers zichtbaar. De benchmark stopt niet bij het verkrijgen van inzicht in de kosten. Het gaat om de lessen die u leert en de verbeteringen die hiermee in gang gezet kunen worden.

Verbeteren dienstverlening

Bijeenkomsten met alle deelnemende zorginstellingen of gemeenten bieden u een platform om gegevens te kunnen vergelijken en te komen tot best practices. Dit helpt uw organisatie om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en efficiënter en effectiever te werken. Via interactieve dashboards en visualisaties krijgt u een toegankelijke rapportage , waarmee u ook in de toekomst kunt blijven sturen.

Sturen op ICT-investeringen

Deelname aan de ICT Benchmark leidt tot een beter bewustzijn van de kosten en baten van ICT. Daarmee ziet u zaken in perspectief. Het resultaat? Uw organisatie kan beter sturen op ICT-investeringen en op de opbrengsten hiervan. Benchmarken is een manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met anderen, daarbij gaat het om drie stappen:

  1. Plaatsbepaling: in kaart brengen en vergelijken van de eigen positie om te vergelijken met anderen.
  2. (Zelf)normering: analyseren van de (eventuele) verschillen tussen de organisaties door inzicht te bieden en te begrijpen waaruit de verschillen bestaan.
  3. Op weg naar ‘verbetering’: het ‘verbeteren’ en verkrijgen van ‘grip’ met de, tijdens het benchmarkproces, verworven informatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onder het motto ‘verbeteren door te vergelijken’ voeren wij jaarlijks een aantal ICT benchmarks uit. Wilt u weten hoe uw ICT zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties en hoe u uw prestaties kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op of doe mee met een van onze Benchmarks!De Benchmarks

Heeft u ook behoefte aan goede onderbouwing voor de huidige en toekomstige kosten van digitalisering in de zorg? In de plannen over de noodzakelijke transformaties om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland, …

Lees verder

Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is? Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere GGZ-instellingen? En wilt u weten welke verklaringen daarvoor aa…

Lees verder

Wilt u weten waarin uw ziekenhuis goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is? Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek? Of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere z…

Lees verder

Hoe digitaal volwassen zijn gemeenten in Nederland? In de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten meten we de digitale volwassenheid om de deelnemers inzicht te geven in hun digitale potentieel. Bent u benieuwd hoe dit bij uw gemeente gesteld is…

Lees verder

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices in uw organisatie? Doe dan m…

Lees verder

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Wilt u leren van andere ziekenhuizen en verklaringen vinden voor afwijkende kosten- en prestatieniveaus? Bijvoorbeeld op het gebied van het convenant veilige t…

Lees verder

Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures