Veiligheidsregio's

M&I/Partners is de partner voor de overheid in het bedenken, vormgeven en bewaken van digitale transformatie, dienstverlening en oplossingen die een blijvende impact hebben voor de overheid én burger.


Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema's voor veiligheidsregio's omdat gevoelige informatie niet 'op straat' mag liggen en privacy gewaarborgd moet zijn. Internet of Things en data maken het mogelijk grote hoeveelheden informatie te verzamelen, analyseren en uit te wisselen met andere (veiligheids)instanties en ketenpartners. Informatie is een onmisbaar instrument en essentieel voor het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken van de gestelde doelen. M&I/Partners adviseert en ondersteunt veiligheidsregio's bij het verder op orde krijgen van hun informatievoorziening. 

Informatievoorziening veiligheidsregio's

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland streven naar een uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening. M&I/Partners heeft met succes verschillende regio’s ondersteund bij het opschonen stroomlijnen van processen, het reduceren van complexiteit in applicaties en het inrichten van effectieve sturing. Het effect is dat risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding beter en sneller hun werk kunnen doen en dat het management grip heeft op de informatievoorziening, projecten en de financiën. Door de grote hoeveelheden (privacygevoelige) informatie die veiligheidsregio's met hun ketenpartners uitwisselen zijn informatiebeveiliging en privacy belangrijke aandachtspunten.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert en ondersteunt veiligheidsregio's bij het verder op orde krijgen van hun informatievoorziening. Met jarenlange ervaring in de OOV-sector is M&I/Partners uw gesprekspartner op het gebied van informatiebeveiliging, informatiegestuurd werken, digitale strategie en leiderschapsourcing, ICT-samenwerking en IT-kosten. Herkent u dit en heeft u behoefte aan een betrouwbare gesprekspartner? Neem contact met ons op!Onze diensten voor veiligheidsregio's

Toenemende digitalisering, samenwerking, mobiel werken en een toenemende dreiging zorgen ervoor dat risico’s bekend moeten zijn zodat u passende en effectieve maatregelen kunt nemen. Dit betreft het hele speelveld van fysieke en techn…

Lees verder

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Informatie is voor veiligheidsregio’s een onmisbaar instrument…

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden

Relevante cases