Benchmarken

Krijg inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT binnen uw eigen organisatie én vergelijk met branchegenoten.


In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisatie op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. Met de benchmarks van M&I/Partners krijgt u inzicht in de ICT-kosten door te vergelijken met anderen. U krijgt inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de kwaliteit van de ICT in uw organisatie. Op basis hiervan kunt u verbeterpunten in kaart te brengen.

Benchmarken

Kosten en baten van ICT, benchmarking en financiën zijn vanaf de oprichting van M&I/Partners onderwerpen waarop wij actief zijn. Met ruim 20 jaar benchmarkervaring zijn wij uitstekend in staat de kosten en baten van ICT inzichtelijk te maken en de bedrijfsvoering binnen de organisatie te verbeteren. Onder het motto ‘verbeteren door te vergelijken’ voeren wij specifieke ICT-sectorbenchmarks uit voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen, Care-instellingen, woningcorporaties, veiligheidregio’s en organisaties in de wereld van de medische technologie. Afgeleid van deze sectorbenchmarks voeren wij ook maatwerkbenchmarks uit.

Wat levert de benchmark op?

Deelname aan de benchmark leidt tot een beter bewustzijn van de kosten en baten van ICT. Daarmee ziet u zaken in perspectief. Het resultaat? Uw organisatie kan beter sturen op ICT-investeringen en op de opbrengsten hiervan. Op basis van deze benchmarks kunnen wij u adviseren over het inrichten en optimaliseren van uw ICT en komen wij samen met u tot de beste oplossing.

Ontdek de Benchmarks van M&I/Partners