EPD

EPD is een werkwoord.


Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is niet meer weg te denken uit de zorg. Het EPD is de digitale motor van het ziekenhuis. Het heeft enorme invloed op de snelheid van digitale ontwikkelingen en innovaties. Goed onderhoud en regelmatig een update zijn dan ook van groot belang. Wij helpen u deze motor draaiende te houden en het maximale uit het EPD te halen om zo nieuwe wegen te verkennen. En bij te dragen aan het leveren van kwalitatief goede zorg.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden u een team van ervaren professionals, die ieder intrinsiek gemotiveerd zijn om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Wij gaan niet alleen voor de techniek of het project, maar voor het resultaat. Dit doen wij altijd samen met u en uw team. Op die manier blijft de kennis in uw organisatie en kunt u zelf verder bouwen. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers onder meer met:

  • het opstellen van een EPD-strategie;
  • begeleiding bij EPD-selecties en EPD-(her)implementaties;
  • project- en programmamanagement;
  • inrichting en uitvoering van programma’s en projecten;
  • quality assurance op programma’s en projecten, zoals HiX-upgrades;
  • benchmarking en inzicht in kosten/baten;
  • optimalisatie en registratielastvermindering;
  • professionalisering functioneel beheer;
  • specifieke expertise: PDMS/monitoring, zorgalarmering, medicatie/apotheek, beeldvorming, koppelingen medische technologie en laboratoria.

EPD is een werkwoord  

Kortom, het motto is én blijft dan ook: EPD is een werkwoord. Ook uw EPD-optimaal gebruiken? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw zorginstelling? Neem dan contact met ons voor een vrijblijvend gesprek.Optimalisatie en registratielastvermindering?

Haal meer uit uw bestaande EPD met de EPD-Quickscan.

Naar de EPD-Quickscan

Relevante cases

Samen een EPD: harmonisatie processen Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep wil de kwaliteit van de zorg en dienstverlening nog verder verbeteren. Zij hebben besloten om als Radiotherapiegroep over te gaan naar één EPD. Om dit EPD succesvol te implementeren én te gebruiken is het noodzakelijk diverse processen en protocollen te uniformeren. Radiotherapiegroep heeft M&I/Partners gevraagd dit project te belegeiden.

Lees verder

Kennis is er om te delen!