ICT-management en -besturing

Wij adviseren en begeleiden u om een op de toekomst voorbereide en professionele ICT-organisatie te ontwikkelen, de juiste skills binnen de organisatie te ontwikkelen en de beschikbare ICT-resources effectief en efficiënt in te zetten.


ICT is bepalend voor het succes en bestaansrecht van organisaties en heeft een strategische positie op de agenda van bestuur en management gekregen. Om impactvol verschil te maken gaan organisaties anders om met de ontwikkeling en sturing van ICT. Digitale dienstverlening, snelheid, wendbaarheid, innovatie en continuïteit zijn hierbij essentieel. M&I/Partners adviseert en begeleidt organisaties in overheid en zorg om de ICT-afdeling een bij de ambities passende ICT-dienstverlening te laten leveren, de juiste skills binnen de organisatie te ontwikkelen en de beschikbare ICT-resources effectief en efficiënt in te zetten.

ICT-management

Digitale dienstverlening en transformatie vraagt om het juiste leiderschap van de CIO. Een succesvolle CIO is strategisch gesprekspartner en coach van bestuur en management. Een strateeg die business en ICT verbindt, relevante innovaties herkent en richting geeft aan digitaal gedreven transformaties. Een manager die tegelijkertijd zorgt dat de ICT-operatie vlekkeloos en veilig functioneert en de ICT-dienstverlening aan de organisatie voortdurend verbetert. Een CIO die zorgt dat de ICT-organisatie over de juiste capabilities, skills en sourcing beschikt om de opgaven van de organisatie in het digitale tijdperk aan te kunnen. 

ICT-besturing

Veel ICT-prioriteiten binnen de organisatie strijden om voorrang. Hoe blijft de organisatie strategisch op koers? Hoe blijft tegelijkertijd de continuïteit van de ICT-voorzieningen gegarandeerd? Welke investeringen zijn nodig? Om realisatie van de digitale visie te borgen helpt M&I/Partners bij het inrichten van de organisatiebrede ICT-governance. Daarbij is verankering op strategisch niveau in de organisatie essentieel. Wij kennen de besluitvormingsculturen in de overheid en zorg. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Al 35 jaar helpt M&I/Partners organisaties in zorg en overheid bij het managen van hun informatievoorziening en ICT. Of het nu gaat om het verbeteren en toekomstbesteding maken van de ICT-dienstverlening van de ICT-afdeling, informatiemanagement, functioneel beheer of strategische innovatie. Onze adviseurs en managers adviseren en begeleiden u om een op de toekomst voorbereide en professionele ICT-organisatie te ontwikkelen. Onafhankelijk en met toewijding, vanuit managementervaring en ICT-vakmanschap. Professionals die de kracht van ICT voor maatschappelijke meerwaarde kennen en gedreven zijn om deze meerwaarde samen met u en uw medewerkers te realiseren.

  • Wij helpen bij de ontwikkeling van de ICT-organisatie en informatiemanagement, welke formatie en skills nodig zijn om de uitdagingen en ambities van uw organisatie te realiseren. Een ICT Benchmark vormt hierbij vaak het vertrekpunt.
  • Wij helpen met een passend profiel wanneer de CIO-positie binnen uw organisatie vacant komt.
  • We vullen op interim basis de CIO-rol in wanneer u managementervaring en externe veranderkracht nodig heeft om een transitie van de ICT-organisatie te realiseren.
  • Wij helpen u om impactvolle ICT-besluitvorming en portfoliomanagement binnen uw organisatie in te richten en geven aan wat de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers op strategisch en tactisch niveau zijn.


Onze kennis en inzichten

De omgeving waarin organisaties functioneren wordt steeds dynamischer en complexer. De klant verwacht een superieure digitale klantervaring. Een "superieure digitale klantervaring bieden" vraagt om het efficiënt op elkaar laten aansluiten van bedrijfsprocessen. Het vraagt om een transitie van "afdeling-gestuurd" naar "proces-gestuurd" werken. En die transitie is niet altijd eenvoudig.

Lees verder

Digitalisering is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat je iemand nodig hebt met een strategische visie. Iemand die functioneert en communiceert op het niveau van de raad van bestuur of vlak daaronder. Helaas is dat inzicht, nog vaker dan je denkt, niet overal doorgedrongen in de bestuurskamers van de Nederlandse ziekenhuizen. Een CIO is een voorwaarde om de mogelijkheden van ICT echt te benutten. 

Lees verder