CZ werkt aan een nieuwe IV-strategie én IV-organisatie

Zorgverzekeraar CZ heeft stevige ambities geformuleerd voor de digitale dienstverlening aan verzekerden en zorgverleners. Matthijs Maat van M&I/Partners heeft Zorgverzekeraar CZ ondersteund bij het formuleren van een informatievoorzieningstrategie en een informatievoorzieningorganisatie die het realiseren van de ambities mogelijk maakt.

Zorgverzekeraar CZ heeft stevige ambities geformuleerd voor de digitale dienstverlening aan verzekerden en zorgverleners. Aan Ton van Rhijn (directeur IT, informatiemanagement en datascience bij CZ) vervolgens de uitdaging om te zorgen voor een informatievoorziening (IV) strategie en een IV-organisatie die het realiseren van die ambities mogelijk maakt.

Om alle aanwezige ideeën daarvoor te helpen structuren, schakelde Ton de hulp in van Matthijs Maat van M&I/Partners. "Als het hem lukt om een overzicht te maken van de zorg in Nederland", zo gaf Ton aan, "dan moet hij bij ons ook overzicht kunnen bieden". Ton en Matthijs waren eerder samen betrokken bij het maken van een overzicht van de informatiestromen binnen de zorg voor het Informatieberaad Zorg.

Een nieuwe IV-strategie als vertaling van ambities naar veranderingen

De eerste uitdaging voor Matthijs was het afronden van de nieuwe IV-strategie voor CZ. Het realiseren van alle ambities vraagt allerlei veranderingen in de informatievoorziening, maar welke dan precies? En hoe hangen al die veranderingen samen? Samen met een team van architecten en specialisten heeft Matthijs de ambities van de organisatie vertaald naar de eisen die die ambities stellen aan de informatievoorziening. En die eisen vervolgens weer naar de veranderingen in de informatievoorziening die nodig zijn om aan die eisen te kunnen voldoen.

Om het resultaat vervolgens binnen de directie van CZ af te kunnen afstemmen, moesten al die ambities, eisen en benodigde veranderingen in een begrijpelijk stuk bij elkaar gebracht worden. Gegeven de reactie van Ton bleek Matthijs hem daarin niet teleurgesteld te hebben: "Matthijs is een tovenaar met beelden".

“Business driven IT” met een belangrijke rol voor architectuur

Een nieuwe IV-strategie is één ding, daar goed uitvoering aan kunnen geven iets heel anders. Samen hebben Ton en Matthijs daarom gekeken naar de sterke en zwakke punten van de IV-organisatie van CZ. Op basis daarvan is de al in gang gezette organisatieverandering – écht integreren van IT in de business door het opzetten van businessgerichte ontwikkel- en beheerteams – verder aangescherpt.

Ook hierbij was het begrijpelijk presenteren van de plannen uiteraard van belang, maar kwam ook een meer inhoudelijke vraag boven: hoe kan CZ met die meer op specifieke bedrijfsonderdelen gerichte IV-organisatiestructuur toch voldoende oog houden voor samenhang en het algemene CZ-belang? Ton: "architectuur als countervailing power, zo wil ik voldoende tegenkracht bieden binnen de nieuwe business-driven IT". Met het architectenteam heeft Matthijs daar verder invulling aan gegeven. Wat vraagt zo’n rol van een architectuurfunctie? En van de architecten? Hoe neem – en krijg – je invloed? Hoe kunnen we met architectuur concreet bijdragen aan de uitdagingen van CZ?

Mensen mee krijgen

De enorme kennis van de CZ-architecten en de ervaring van Matthijs met het pragmatisch inzetten van architectuur bleken een goede combinatie. Zoals manager Aren de Hooge het verwoordt: “Matthijs legt makkelijk contact met allerlei soorten mensen en weet die voor zich te winnen. Door zijn manier van werken jaagt hij de groep aan.”

Met een nieuwe IV-strategie, een nieuwe IV-organisatie én een actieve architectuurcommunity heeft Ton vertrouwen dat CZ snel stappen kan zetten in het verder verbeteren van de digitale dienstverlening.

Terug naar het overzicht