Informatiegestuurd werken

Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid. Meer


Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Informatie is voor veiligheidsregio’s een onmisbaar instrument geworden en essentieel voor het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken van de gestelde doelen. Dat geldt voor het optreden bij incidenten, rampen, crises en bij de voorbereiding daarop. En bij het terugdringen van risico’s en het sturen en verantwoorden.

Goede informatievoorziening

Een goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is, op het juiste moment. Zo kunnen veiligheidsregio’s samen met andere overheidsinstellingen en ketenpartners risico’s herkennen en daar naar handelen: bij preventie, voorbereiding, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Door informatie en processen te digitaliseren krijgen medewerkers de informatie die ze nodig hebben voor bijvoorbeeld advies en toezicht en de samenwerking met ketenpartners. Het effect is dat die processen klantvriendelijker en efficiënter uitgevoerd worden. We zien dit ook terug in de bedrijfsvoering en in verbeterde sturing met managementinformatie.

Informatiegestuurd werken

De veiligheidsregio’s hebben ‘informatiegestuurd werken’ als strategisch thema geagendeerd. Wij leveren expertise op diverse gebieden van informatiegestuurd werken, Wij ondersteunen en adviseren veiligheidsregio’s om gegevens en data optimaal te koppelen, analyseren en benutten om zo door te groeien naar een datagedreven organisatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of ontdek onze succesverhalen bij klantenRelevante case