Informatiegestuurd werken

Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid.


Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Informatie is voor veiligheidsregio’s een onmisbaar instrument geworden en essentieel voor het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken van de gestelde doelen. Dat geldt voor het optreden bij incidenten, rampen, crises en bij de voorbereiding daarop. En bij het terugdringen van risico’s en het sturen en verantwoorden. M&I/Partners adviseert en ondersteunt veiligheidsregio’s om gegevens en data optimaal te koppelen, analyseren en benutten om zo door te groeien naar een datagedreven organisatie.

Goede informatievoorziening

Een goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is, op het juiste moment. Zo kunnen veiligheidsregio’s samen met andere overheidsinstellingen en ketenpartners risico’s herkennen en daar naar handelen: bij preventie, voorbereiding, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Door informatie en processen te digitaliseren krijgen medewerkers de informatie die ze nodig hebben voor bijvoorbeeld advies en toezicht en de samenwerking met ketenpartners. Het effect is dat die processen klantvriendelijker en efficiënter uitgevoerd worden. We zien dit ook terug in de bedrijfsvoering en in verbeterde sturing met managementinformatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij leveren expertise op diverse gebieden van informatiegestuurd werken. M&I/Partners adviseert en ondersteunt veiligheidsregio’s om gegevens en data optimaal te koppelen, analyseren en benutten om zo door te groeien naar een datagedreven organisatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of ontdek onze succesverhalen bij klantenHoe volwassen is uw organisatie in datagedreven werken?

Met de Business Intelligence Radar meten we de volwassenheid van de organisatie op het gebied van datagedreven werken en BI.

Ontdek de BI-Radar

Relevante cases

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet stappen met BI

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft M&I/Partners gevraagd te helpen bij het opzetten van een datawarehouse, Business Intelligence landschap en een toekomstbestendig systeem dat overweg kan met ongestructureerde data en innovatieve technieken. Dit alles binnen één architectuur. Tegelijkertijd is M&I/Partners samen met de veiligheidsregio begonnen aan een professionaliseringstraject om informatiemanagement steviger op de kaart te zetten binnen de veiligheidsregio.

Lees verder