ICT kostenonderzoek Care

Grip houden en krijgen op de kosten en baten van ICT!


Heeft u ook behoefte aan goede onderbouwing voor de huidige en toekomstige kosten van digitalisering in de zorg? In de plannen over de noodzakelijke transformaties om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland, wordt een belangrijke rol toebedacht aan digitalisering. Maar wat de blijvende effecten van al die digitalisering op de exploitatiebegrotingen zijn weet niemand nog.

ICT kostenonderzoek Care (voorheen ‘benchmark’)

Om zorgorganisaties te helpen bij de financiële planning ontwikkelden wij een nieuw kostenmodel waarmee we niet alleen een veel relevantere benchmarkvergelijking kunnen doen op huidige kosten, maar ook extrapolaties kunnen maken door aan de knoppen van het model te draaien. Dit kostenmodel gaat uit van de profielkenmerken van de organisatie, zoals de omvang, type zorg, digitale volwassenheid, adoptie van zorgtechnologie en complexiteit van het ICT-landschap. We stellen op basis van de kenmerken van uw organisatie een referentieprofiel samen uit de benchmark database waarmee we de vergelijking doen. Daarmee krijgt u altijd relevant vergelijkingsmateriaal.

benchmark-care-afbeelding.png

Wat levert het ICT kostenonderzoek op?

  • Inzicht in uw huidige ICT-kosten en vergelijken met vergelijkbare Care organisatie;
  • Voorspelling wat uw ICT-kosten nu zouden moeten zijn en op welke onderdelen die afwijken;
  • Toekomstverwachting van de ontwikkeling van uw ICT-kosten.

Het ICT kostenonderzoek geeft inzicht in de totale kosten van zorg- en informatietechnologie van de organisatie. De totale ICT-kosten worden als volgt onderverdeeld:

  • Ehealth: toepassingen inclusief functioneel beheer;
  • Domotica: toepassingen, installaties en hardware, inclusief functioneel beheer;
  • Werkplekken: alle typen gebruikers devices, werkplekdiensten, werkplekbeheer, kantoorautomatisering, intranet, 1e-lijns helpdesk voor de werkplek, abonnementskosten mobiele telefonie, centrale servers/storage en systeembeheer;
  • Toepassingsdomeinen: bedrijfsvoering, primair proces en besturing en beleid, inclusief het beheer en eventuele servers/storage;
  • Basis organisatie: personeel en inhuur voor algemene functies o.a. management, informatiemanagement, projectleiders, helpdesk, servicemanagement, informatiebeveiliging en privacy;
  • Basis infrastructuur.

Meting digitale volwassenheid

Een zinvolle aanvulling op het kostenonderzoek is een meting van de digitale volwassenheid. Deze meting is gebaseerd op internationaal onderzoek (digital savvyness) en geeft inzicht in hoeverre uw organisatie klaar is voor de digitale toekomst. De uitkomst geeft een beeld van de vorderingen op digitaal gebied en de organisatiekenmerken die daarvoor belangrijk zijn. De meting wordt uitgevoerd door middel van een online enquête onder staf en management.

Krijg grip op uw ICT uitgaven, nu en in de toekomst

U kunt op ieder moment van het jaar een individuele kostenmeting laten uitvoeren. U kunt de kostenmeting als onderdeel van een adviesopdracht laten uitvoeren, bijvoorbeeld als onderdeel van digitale strategieontwikkeling. U kunt aanvullend advies krijgen over uw ICT (meerjaren) begroting.

De kosten bedragen € 3.750,-. Een aanvullend onderzoek digitale volwassenheid is optioneel en kost € 1250,- Een specifiek advies over de ICT-jaarbegroting kost € 2400,-. Prijzen exclusief btw.

Aanmelden voor de ICT kostenonderzoek CareKrijg grip op uw ICT uitgaven, nu en in de toekomst U kunt op ieder moment van het jaar een individuele kostenmeting laten uitvoeren. U kunt de kostenmeting als onderdeel van een adviesopdracht laten uitvoeren, bijvoorbeeld als onderdeel v…

Lees verder

Wil jij bouwen aan een digitale wereld die zorgorganisaties, zorgmedewerkers en cliënten echt vooruithelpt?

 

Wij zoeken een adviseur in de care die opdrachtgevers in de zorg ondersteunt om hun ICT-processen verder te verbeteren en te optimaliseren.

Naar de vacature

Kennis is er om te delen!