EPD-inventarisatie revalidatiesector 2024


M&I/Partners heeft een inventarisatie gemaakt van het huidige EPD gebruik in de revalidatiesector inclusief de reeds bekende verschuivingen. Een verschuiving betekent dat de organisatie voornemens heeft om een nieuw EPD te gaan implementeren of juist al bezig is met het implementatietraject.

Bekijk hieronde de EPD-inventarisatie van de revalidatiesector in 2024 Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

We leven in een tijd waar ingrijpende digtiale veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees verder

Een goed ingericht en gebruikt EPD is van groot belang voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Om een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het EPD en de processen noodzakelijk. Om het verbeterpotentieel bij EPD’s in kaart te brengen heeft M&I/Partners de EPD-Quickscan vragenlijst ontwikkeld.

Lees verder