ICT-architectuur

ICT-architectuur


Met een goede ICT-architectuur brengt u structuur aan in uw informatievoorziening. De architectuur geeft inzicht in de bestaande situatie en schetst kaders en richtlijnen om uw digitale strategie en benodigde digitale veranderingen op elkaar aan te laten sluiten.

Grip op ICT

De essentie van ICT-architectuur is eenvoudig samen te vatten: grip krijgen op en richting geven aan complexe ICT. Architectuur zorgt voor inzicht in de informatievoorziening vanuit verschillende invalshoeken, variërend van dienstverlening en gegevensuitwisseling, applicaties en infrastructuur tot aan inrichtingsaspecten rond beheer, privacy en informatiebeveiliging. Daarbij gaat het om inzicht in de bestaande situatie en om een beoogd toekomstbeeld. ICT-architectuur is een belangrijk hulpmiddel om veranderingen te identificeren en door te voeren. Daarmee is architectuur een kerncompetentie van een effectieve digitale organisatie (CIO 3.0).

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners biedt een breed palet aan diensten om tot effectieve ICT-architectuur in de zorg en overheid te komen. SAmen met u komten we tot een ICT-architectuur die aansluit bij uw situatie en uitdagingen én zorgt voor ambitieuze maar haalbare verbeteringen en innovaties.

 • Overzicht informatievoorziening
  We maken samen met u een overzicht van de bestaande informatievoorziening. Dat doen we in de vorm van toegankelijke en herkenbare overzichtsplaten die de basis vormen voor het onderlinge gesprek: waar staan we? Wat zijn problemen en knelpunten? Waar willen we naar toe?
 • Digitale strategie en toekomstbeeld informatiehuishouding
  We ondersteunen en adviseren bij het formuleren van uw digitale strategie en het maken van de vertaling daarvan in een helder toekomstbeeld van de informatiehuishouding, inclusief een pad daarnaartoe. Afhankelijk van uw situatie kunnen onze architecten het voortouw nemen in het traject, of u en uw eigen mensen ondersteunen. Om te komen tot een realistisch en haalbaar groeipad is inzicht nodig in de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande informatievoorziening. Wij brengen daarbij onze kennis en ervaring in rond renovatie, vernieuwing en doorontwikkeling van complexe landschappen.
 • Inrichting architectuurfunctie
  M&I/Partners kan u verder ondersteunen bij het inrichten van de “architectuurfunctie” in uw organisatie; het inrichten van architectuurprocessen en de inbedding daarvan in de governance. Daarbij hoort ook het samenstellen en coachen van een effectief team – een team dat werkt in uw situatie.
 • ICT-architectuurreview
  We kunnen u voorzien van een onafhankelijke, externe blik op uw architectuurplannen of de manier waarop uw organisatie omgaat met architectuur. Of het nu gaat om een diepgaande review of een quick-scan: vanuit onze brede ervaring krijgt u zicht op concrete risico’s en verbetermogelijkheden.

Team van architecten

Een architect is uiteindelijk een (expert) adviseur die u helpt om de digitale ambities vorm te geven en te bereiken. Om die samenwerking effectief te maken zijn onderling begrip en vertrouwen cruciaal. Dat vergt een onderlinge “klik”. M&I/Partners beschikt over een team van architecten met veel ervaring in de overheid en de zorg. Elk met een grote inhoudelijke drive en kennis, een tikkeltje eigenwijs, een goede set aan communicatieve vaardigheden en een eigen stijl.

Zij werken al met ons

Bernhoven, BKWI, diverse ministeries, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, gemeente Amsterdam, GGD GHOR, IFV, Inlichtingenbureau, Naturalis, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Reinaerde, Universiteit Utrecht, UWV en Zorginstituut Nederland.

Meer weten?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over uw ambities.
Maak kennis met

Onze dienstverlening

Overzicht informatievoorziening

Heeft u uw bestaande informatiehuishouding goed in beeld? Heeft u overzicht van de gegevens en applicaties waar het écht om gaat? Hoe die appli…

Lees meer

Werken met architectuur

Alleen het hebben van een architectuurvisie en bijbehorende richtlijnen is niet genoeg. De uitdaging is toepassing in de praktijk. Daarbij zijn proces…

Lees meer

ICT-architectuurreview

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties en bij een digitale transformatie. Omdat met het daadwerkelijk doorvoere…

Lees meer

ICT-architecten

ICT-architecten spelen steeds vaker de rol van adviseur en partner om uw digitale strategie te definiëren en realiseren. Hoe kunnen wij u helpen…

Lees meer

ICT-visualisaties

Van alle onderwerpen waar bestuurders, programma- en projectmanagers mee te maken krijgen, is informatievoorziening één van de meest com…

Lees meer

Meer achtergrond over onze architectuurstijl?Relevante case

Bernhoven van functioneel beheer naar strategisch advies

Bernhoven van functioneel beheer naar strategisch advies

Ziekenhuis Bernhoven is bezig met een ingrijpende aanpassing van de manier waarop zorg wordt geleverd. De informatievoorziening speelt daarbij een belangrijke rol. Twee adviseurs van M&I/Partners begeleiden het ziekenhuis in deze digitale transitie.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?
24-11-2020

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?

Lees meer
Angst voor architectuur
18-06-2018

Angst voor architectuur

Lees meer