ICT-architectuur

Architectuur geeft inzicht in de bestaande situatie en schetst kaders en richtlijnen om uw digitale strategie en benodigde digitale veranderingen op elkaar aan te laten sluiten.


Met een goede ICT-architectuur brengt u structuur aan in uw informatievoorziening. De architectuur geeft inzicht in de bestaande situatie en schetst kaders en richtlijnen om uw digitale strategie en benodigde digitale veranderingen op elkaar aan te laten sluiten.

Grip op ICT

De essentie van ICT-architectuur is eenvoudig samen te vatten: grip krijgen op en richting geven aan complexe ICT. Architectuur zorgt voor inzicht in de informatievoorziening vanuit verschillende invalshoeken, variërend van dienstverlening en gegevensuitwisseling, applicaties en infrastructuur tot aan inrichtingsaspecten rond beheer, privacy en informatiebeveiliging. Daarbij gaat het om inzicht in de bestaande situatie en om een beoogd toekomstbeeld. ICT-architectuur is een belangrijk hulpmiddel om veranderingen te identificeren en door te voeren. Daarmee is architectuur een kerncompetentie van een effectieve digitale organisatie (CIO 3.0).

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners biedt een breed palet aan diensten om tot effectieve ICT-architectuur in de zorg en overheid te komen. Samen met u komen we tot een ICT-architectuur die aansluit bij uw situatie en uitdagingen én zorgt voor ambitieuze maar haalbare verbeteringen en innovaties.

 • Overzicht informatievoorziening
  We maken samen met u een overzicht van de bestaande informatievoorziening. Dat doen we in de vorm van toegankelijke en herkenbare overzichtsplaten die de basis vormen voor het onderlinge gesprek: waar staan we? Wat zijn problemen en knelpunten? Waar willen we naar toe?
 • Digitale strategie en toekomstbeeld informatiehuishouding
  We ondersteunen en adviseren bij het formuleren van uw digitale strategie en het maken van de vertaling daarvan in een helder toekomstbeeld van de informatiehuishouding, inclusief een pad daarnaartoe. Afhankelijk van uw situatie kunnen onze architecten het voortouw nemen in het traject, of u en uw eigen mensen ondersteunen. Om te komen tot een realistisch en haalbaar groeipad is inzicht nodig in de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande informatievoorziening. Wij brengen daarbij onze kennis en ervaring in rond renovatie, vernieuwing en doorontwikkeling van complexe landschappen.
 • Inrichting architectuurfunctie
  M&I/Partners kan u verder ondersteunen bij het inrichten van de “architectuurfunctie” in uw organisatie; het inrichten van architectuurprocessen en de inbedding daarvan in de governance. Daarbij hoort ook het samenstellen en coachen van een effectief team – een team dat werkt in uw situatie.
 • ICT-architectuurreview
  We kunnen u voorzien van een onafhankelijke, externe blik op uw architectuurplannen of de manier waarop uw organisatie omgaat met architectuur. Of het nu gaat om een diepgaande review of een quick-scan: vanuit onze brede ervaring krijgt u zicht op concrete risico’s en verbetermogelijkheden.

Team van architecten

Een architect is uiteindelijk een (expert) adviseur die u helpt om de digitale ambities vorm te geven en te bereiken. Om die samenwerking effectief te maken zijn onderling begrip en vertrouwen cruciaal. Dat vergt een onderlinge “klik”. M&I/Partners beschikt over een team van architecten met veel ervaring in de overheid en de zorg. Elk met een grote inhoudelijke drive en kennis, een tikkeltje eigenwijs, een goede set aan communicatieve vaardigheden en een eigen stijl.

Zij werken al met ons

Bernhoven, BKWI, diverse ministeries, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, gemeente Amsterdam, GGD GHOR, IFV, Inlichtingenbureau, Naturalis, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Reinaerde, Universiteit Utrecht, UWV en Zorginstituut Nederland.

Meer weten?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over uw ambities.Onze dienstverlening

Heeft u uw bestaande informatiehuishouding goed in beeld? Heeft u overzicht van de gegevens en applicaties waar het écht om gaat? Hoe die applicaties samenhangen? Wie er gebruik van maken? En wat de koppelvlakken zijn naar andere org…

Lees verder

Alleen het hebben van een architectuurvisie met bijbehorende richtlijnen is niet genoeg. De uitdaging is toepassing in de praktijk. Daarbij zijn processen en werkafspraken nodig die zorgen voor afstemming met andere processen zoals beheer, …

Lees verder

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties en bij een digitale transformatie. Omdat met het daadwerkelijk doorvoeren van grote (ICT) veranderingen veel geld, tijd en aandacht is gemoeid, ligt het voor de h…

Lees verder

ICT-architecten spelen steeds vaker de rol van adviseur en partner om uw digitale strategie te definiëren en realiseren. Hoe kunnen wij u helpen? M&I/Partners heeft diverse ervaren architecten voor u klaar staan. Allen met een gr…

Lees verder

Van alle onderwerpen waar bestuurders, programma- en projectmanagers mee te maken krijgen, is informatievoorziening één van de meest complexe. Beslissers hebben vaak niet de technische achtergrond om kansen, risico's en mogeli…

Lees verder

Meer achtergrond over onze architectuurstijl?

Architectuur met een hoofdletter P

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder