Lokale overheid

M&I/Partners is de betrouwbare adviespartner om de noodzakelijke transformatie tot stand te brengen.


De samenleving verandert in hoog tempo als gevolg van digitalisering. Ook binnen lokale overheden zijn informatie, data en technologie doorgedrongen tot het primaire proces. De informatiebehoefte van inwoners, bedrijven, ketenpartners en van de eigen medewerkers verandert en de omgeving stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening. M&I/Partners is de betrouwbare adviespartner om de noodzakelijke transformatie tot stand te brengen.

De toenemende beschikbaarheid van data en nieuwe technologieën stellen overheden in staat burgers en bedrijven beter én op maat te bedienen. Overheden kunnen met behulp van technologie beter inspelen op de toenemende wet- en regelgeving en de wendbaarheid van de overheid vergroten. De verwachtingen over digitale dienstverlening richting burgers, bedrijven en ondernemers nemen daardoor ook toe. Maar wat betekent dit voor de werkprocessen? Voor de inrichting van de i-regieorganisatie? Welke eisen stelt dit aan de informatievoorziening? Welke rol kan datagedreven werken spelen binnen uw gemeente? Wat betekent de toenemende wet- en regelgeving? En wat vraagt dit qua digitale vaardigheden van medewerkers?

Hoe kunnen wij u helpen?

Om te kunnen voldoen aan de snel veranderende behoeften en verwachtingen moeten lokale overheidsorganisaties transformeren. M&I/Partners is de betrouwbare adviespartner om deze noodzakelijke transformatie tot stand te brengen. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij:

  • strategie en visievorming van IV-vraagstukken, waarbij we ook de uitvoering verzorgen;
  • creëren van een dynamische en gedragen informatievisie en digitale strategie;
  • advies en ondersteuning bij het vormgeven van de i-regieorganisatie binnen deze noodzakelijke transformatie;
  • creëren en uitvoeren van een toekomstgerichte strategie en visie op datagedreven werken inclusief de inrichting en implementatie;
  • ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren de informatievoorziening in het sociaal domein;
  • ondersteuning bij de succesvolle implementatie van de Woo, Omgevingswet en andere wet- en regelgeving met een IV-component.

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op de terreinen technologie, ICT-architectuur, kosten en baten van ICT, informatieveiligheid, sourcing, regionale samenwerking en informatiemanagement. 

Meer weten?

Weten hoe u de noodzakelijke transformaties moet organiseren? Neem contact met ons op.Onze thema's en vraagstukken voor de lokale overheid

Gestructureerd inzicht in en gebruik van data wordt steeds belangrijker. Overheidsorganisaties zijn meer en meer bezig met het optimaal benutten van gegevens. Overheidsorganisaties hebben verschillende doelen met data. De een wil datagedrev…

Lees verder

De informatievoorziening van lokale overheden bestaat steeds meer uit een ecosysteem van organisaties, applicaties en infrastructuur. Hoe houdt u als organisatie grip op de hele waardeketen van technologie tot en met het werkproces? En hoe …

Lees verder

Er komt veel op gemeenten af in het kader van wet- en regelgeving (Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Omgevingswet, AVG, BIO). Dit is geen eenvoudige opgave, gezien de veelheid en verwevenheid van processen. Gemeenten hebben soms moe…

Lees verder

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Relevante cases

Kennis is er om te delen!