ICT Benchmark Gemeenten

ICT Benchmark Gemeenten


Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u een overzicht hoe de servicelevels van uw gemeente zich verhouden tot die van andere? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Doe dan mee met de ICT Benchmark Gemeenten! Meer dan 200 gemeenten gingen u voor! 

Jos Knijft van de gemeente Midden-Groningen 
“M&I/Partners presenteert veel informatie in compacte vorm, heeft inzicht in de landelijke trends en hoe onze gemeente zich daar toe verhoudt.” 

Aanmelden ICT Benchmark Gemeenten

Direct aanmelden voor de ICT Benchmark Gemeenten 
De totale kosten voor deelname bedragen € 6.500,-.

Verbeteren door te vergelijken

Bij deelname aan de benchmark worden uw werkelijke ICT-kosten inzichtelijk gemaakt en kunt u deze vergelijken met vergelijkbare gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen. Bij de ICT Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. U ontvangt beknopte, duidelijke verbeterinformatie, gebaseerd op heldere definities en gevalideerde gegevens. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT, te komen tot het delen van inzichten en best practices. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling, (zelf)normering en verbeteren. De ICT Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening.

Uit de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten van dit jaar blijkt dat de gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 84 euro. Ontdek de belangrijkste resultaten hier

Ronald Smit van de gemeente Hollands Kroon
“Er wordt onafhankelijk gemeten hoe het feitelijk zit. De analyse en vergelijking worden gedaan door mensen met know-how op dit gebied.”

Waarom meedoen?

  • Ruim 15 jaar benchmarkervaring.
  • Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen en een verantwoording voor investeringen.
  • Individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het verder verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Persoonlijke ondersteuning tijdens het traject
  • Leren van en vergelijken met de meest actuele inzichten, best practices met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.
     

Behoefte aan meer informatie? Download hieronder de brochure of neem direct contact op met Anton.

Maak kennis met

Aanmelden ICT Benchmark Gemeenten

Lees meer

Relevante case

Regionale ICT Dienst Utrecht op weg naar succesvolle ICT-samenwerking

Regionale ICT Dienst Utrecht op weg naar succesvolle ICT-samenwerking

De gemeenten Soest, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Baarn, Bunnik, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug besloten juli 2012 te gaan samenwerken op het gebied van ICT. M&I/Partners onderzocht de stand van zaken rond ICT-samenwerking en adviseerde in te zetten op een gezamenlijke ICT-strategie en op de harmonisatie van processen.

Lees meer

Relevante kennis

Stijging ICT-kosten gemeenten zet ook dit jaar door
10-09-2019

Stijging ICT-kosten gemeenten zet ook dit jaar door

Lees meer
Zaakgericht werken: valkuilen en tips
18-02-2019

Zaakgericht werken: valkuilen en tips

Lees meer