ICT Benchmark Gemeenten

ICT Benchmark Gemeenten


Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u een overzicht hoe de servicelevels van uw gemeente zich verhouden tot die van andere? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Doe dan mee met de ICT Benchmark Gemeenten!

ICT-kosten per inwoner: € 82,-

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar € 82,-. De stijging is het gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging en privacy en de groei van het belang van ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten van dit jaar. Ontdenk de belangrijkste resultaten hier

Verbeteren door te vergelijken

Bij deelname aan de benchmark worden uw werkelijke ICT-kosten inzichtelijk gemaakt en kunt u deze vergelijken met vergelijkbare gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen. Bij de ICT Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT, te komen tot het delen van inzichten en best practices. Het vergelijken vindt op een systematische wijze plaats, waardoor het vergelijken van gegevens mogelijk is. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling, (zelf)normering en verbeteren. De ICT Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van, gebruiken en beheren van ICT. 

Aanmelden ICT Benchmark Gemeenten

Direct aanmelden voor de ICT Benchmark Gemeenten 
Meer dan 200 gemeenten gingen u voor! De totale kosten voor deelname bedragen € 6.500,-.

Toegevoegde waarde volgens deelnemers

  • Vergelijking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.
  • Geeft meer aandacht voor ICT.
  • Onderbouwing en verantwoording van investeringen.
  • Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen.

Behoefte aan meer informatie?

Download de brochure, impressie of neem contact direct op met Jos.

Maak kennis met

Aanmelden ICT Benchmark Gemeenten

Lees meer

Relevante case

Regionale ICT Dienst Utrecht op weg naar succesvolle ICT-samenwerking

Regionale ICT Dienst Utrecht op weg naar succesvolle ICT-samenwerking

De gemeenten Soest, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Baarn, Bunnik, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug besloten juli 2012 te gaan samenwerken op het gebied van ICT. M&I/Partners onderzocht de stand van zaken rond ICT-samenwerking en adviseerde in te zetten op een gezamenlijke ICT-strategie en op de harmonisatie van processen.

Lees meer

Relevante kennis

Regionale samenwerking in het sociaal domein
11-12-2018

Regionale samenwerking in het sociaal domein

Lees meer
ICT-kosten gemeenten stijgen naar € 82 per inwoner
10-09-2018

ICT-kosten gemeenten stijgen naar € 82 per inwoner

Lees meer