ICT Benchmark Gemeenten


Hoe digitaal volwassen zijn gemeenten in Nederland? In de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten meten we de digitale volwassenheid om de deelnemers inzicht te geven in hun digitale potentieel. Bent u benieuwd hoe dit bij uw gemeente gesteld is? Doe dan mee met de ICT Benchmark Gemeenten. 

Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u een overzicht hoe de servicelevels van uw gemeente zich verhouden tot die van andere? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Dat kan met de ICT Benchmark Gemeenten! Met ruim vijftien jaar benchmarkervaring hebben wij ruim 160 gemeenten en meer dan 20 samenwerkingsverbanden geholpen meer zicht te krijgen in de eigen ICT-kosten. Ook geven we inzicht in hoe deze kosten zich verhouden tot andere gemeenten.

Jos Knijft van de gemeente Midden-Groningen “M&I/Partners presenteert veel informatie in compacte vorm, heeft inzicht in de landelijke trends en hoe onze gemeente zich daar toe verhoudt.”

Aanmelden ICT Benchmark Gemeenten

Direct aanmelden voor de ICT Benchmark Gemeenten 
De totale kosten voor deelname bedragen € 6.500,-.

Verbeteren door te vergelijken

Bij deelname aan de benchmark worden uw werkelijke ICT-kosten inzichtelijk gemaakt en kunt u deze vergelijken met vergelijkbare gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen. Bij de ICT Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. U ontvangt beknopte, duidelijke verbeterinformatie, gebaseerd op heldere definities en gevalideerde gegevens. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT, te komen tot het delen van inzichten en best practices. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling, (zelf)normering en verbeteren. De ICT Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening.

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten

Uit de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten van dit jaar blijkt dat de gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 93 euro. Ontdek de belangrijkste resultaten hier

Waarom meedoen?

  • Ruim 15 jaar benchmarkervaring.
  • Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen en een verantwoording voor investeringen.
  • Individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het verder verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Persoonlijke ondersteuning tijdens het traject.
  • Leren van en vergelijken met de meest actuele inzichten, best practices met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Meer informatie?

Behoefte aan meer informatie? Download hieronder de brochure of neem contact omet ons opICT-kosten gemeenten stijgen met 7 euro  De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen in boekjaar 2020 met 7 euro naar 93 euro. De softwarekosten en ICT-personeelskosten volgen de trend en stijgen licht met respectievelijk 1 en 2 euro…

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Elk jaar voert M&I/Partners de ICT Benchmark Gemeenten uit. En elk jaar vallen er ICT-trends op. Wij hebben vijf ICT-trends uit de ICT Benchmark Gemeenten 2021 genoteerd en aangegeven welke impact deze trends hebben op gemeenten.

Lees verder

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoeveel moeite gemeenten hebben het tempo bij te houden van de ontwikkeling van de informatiesamenleving. En die achterstand lijkt steeds groter te worden. Kunnen gemeenten dit überhaupt wel bijhouden of moeten we het vooral slimmer organiseren?

Lees verder