Rijksoverheid

M&I/Partners is de partner voor de overheid in het bedenken, vormgeven en bewaken van digitale transformatie, dienstverlening en oplossingen die een blijvende impact hebben voor de overheid én burger.


De digitale dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met de nieuwste technologie en ICT. Als bestuurder of manager heeft u te maken met uitdagende vraagstukken en in een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar. M&I/Partners geeft samen met u vorm aan een digitale overheid. 

Digitale transformatie

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt de Rijksoverheid bij haar digitale transformatie. Op het gebied van ICT-governance, architectuur, samenwerking en informatieveiligheid. Samen met u houden we uw ICT-projecten en ICT-programma's op koers. Dankzij onze kennis van de overheid kunnen wij hierbij een onafhankelijke ondersteuning en quality assurance bieden. De koppeling van beleid, uitvoering en nieuwe mogelijkheden van ICT is voor ons leidend in ons werk als  adviseur en programmamanager.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vormgeven aan digitale transformatie zit in de genen van M&I/Partners. Samen met u geven wij vorm aan een digitale overheid. 

 • Digitale transitie
  Wij zetten samen met u uw digitale of ICT-strategie uit, vertalen die naar beleid en realistische plannen en te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen.
 • Architectuur
  De projecten die volgen uit de digitale transitie/transformatie bakenen wij met u af tot uitvoerbare delen in een pragmatische architectuur. We stellen het routeplan samen met u op.
 • Keteninformatisering
  Met onze brede kennis van de publieke sector zorgen wij voor optimale samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten.
 • Risicobeheersing
  Wij inventariseren en beheersen de risico’s en zorgen dat u niet diep valt.
 • Audit en Assurance
  Samen met u houden we uw ICT-projecten en ICT-programma's op koers. We controleren of het nog goed gaat en helpen u goede beslissingen te nemen.
 • Digitale vaardigheden en competenties
  In onze trajecten zorgen wij dat u het de volgende keer zelf te doen.

Meer weten?

Neem contact met ons op of ontdek onze succesverhalen bij klantenOnze diensten voor de Rijksoverheid

De toenemende afhankelijkheid van ICT stelt managers en bestuurders voor nieuwe uitdagingen. De informatiesamenleving stelt hoge eisen aan de overheid. Overheden moeten toe naar een optimale digitale dienstverlening, ze wisselen steeds meer…

Lees verder

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Overheidsorganisaties werken samen in ketens en netwerken om de beoogde dienstverlening of handhaving mogelijk te maken. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het…

Lees verder

Veel overheidsorganisaties hebben moeite om grip te krijgen op hun ICT-projecten en programma’s. Hoe zorgt u voor het juiste resultaat? Hoe houdt u zicht op de planning en de kosten? Hoe kunt u tijdig bijsture…

Lees verder

Relevante cases

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Vanuit het programma Keteninformatisering werkt de Nationale Politie nauw samen met haar partners aan de digitalisering van onderlinge informatie-uitwisseling in de Vreemdelingenketen. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten ondersteunt M&I/Partners bij de stap naar volledig digitaal werken.

Lees verder
Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Voor gemeenten en de hele zorgketen in de regio heeft dit nogal wat implicaties voor de manier van werken, waaronder de informatieuitwisseling en informatiedeling. Een ketenprogramma in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt hen hierbij. Frank Hendriksen is als ketenarchitect vanuit M&I/Partners betrokken bij het programma.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Blockchain is een nieuwe technologie, waarvan wordt gesteld dat het de grootste technologische innovatie is sinds het internet. En dat het een groot effect kan hebben op de manier waarop organisaties nu samenwerken, gegevens uitwisselen en delen en waarop wederzijds vertrouwen daarbij wordt georganiseerd. Volgens deskundigen gaat het niet alleen de financiële sector veranderen, maar ook andere sectoren zoals overheid en zorg. Moeten we ons zorgen maken?

Lees verder