Rijksoverheid

M&I/Partners is de partner voor de overheid in het bedenken, vormgeven en bewaken van digitale transformatie, dienstverlening en oplossingen die een blijvende impact hebben voor de overheid én burger.


Digitalisering stelt de rijksoverheid voor flinke uitdagingen. Hoe brengt u de informatiehuishouding en informatieveiligheid op orde? Hoe moderniseert u het verouderde ICT-landschap? Hoe kan massale gegevensverwerking gecombineerd worden met persoonlijke dienstverlening aan burgers? Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet u samenhangende keuzes maken, grip houden op uw projecten en leveranciers en effectieve ketensamenwerking organiseren. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties hierin van strategisch tot uitvoerend niveau.

Grip op uw informatiehuishouding, het ICT-landschap én op grote projecten

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt gegevensverwerkende uitvoeringsorganisaties bij het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding en het soms verouderde ICT-landschap. Daarbij brengen we onze expertise en ervaring in op  het gebied van architectuur, kwaliteit, audit en assurance, informatieveiligheid, beheerst renoveren en ICT-governance. Samen met u brengen en houden we uw grote ICT-projecten en -programma's op koers. Daarbij vervullen we de rol van ‘kritische vriend’, en helpen u aantoonbaar grip te krijgen en te houden. De samenhang van beleid, uitvoering en nieuwe mogelijkheden van ICT is voor ons leidend in ons werk als adviseur en programmamanager.

Digitalisering in ketens en stelsels

We helpen u graag bij het organiseren van de samenwerking en digitalisering in ketens en stelsels. Met name in het sociaal domein brengen wij onze ervaring en kennis van zorg, werk en inkomen, de lokale overheid en Rijksoverheid samen. Wij helpen met het organiseren van samenwerking, het scheppen van overzicht en het op gang brengen van innovaties. Organisaties die onvoldoende ICT-kennis in huis hebben om te kunnen participeren in ketens helpen wij op weg. Bij dit alles stellen we het maatschappelijk belang voor de gehele keten en het perspectief van de burger centraal. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners biedt een breed team van ervaren adviseurs, projectleiders, architecten, verandermanagers en interim-managers die de Rijksoverheid, technologie en de praktijk van systeemontwikkeling kennen. Onze aanpak is geënt op onderling vertrouwen, gezamenlijk begrip, realiteitszin, het bieden van handelingsperspectief en kennisoverdracht. Heeft u hulp nodig bij uw digitaliseringsuitdagingen en herkent u zich in onze aanpak? Neem dan contact met ons op of ontdek onze succesverhalen bij klantenWil jij overheidsorganisaties ondersteunen bij het optimaliseren van het primaire proces en de digitale dienstverlening.

 

Wij zoeken een senior adviseur informatiemanagement voor de Rijksoverheid.

Naar de vacature

Relevante cases

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Vanuit het programma Keteninformatisering werkt de Nationale Politie nauw samen met haar partners aan de digitalisering van onderlinge informatie-uitwisseling in de Vreemdelingenketen. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten ondersteunt M&I/Partners bij de stap naar volledig digitaal werken.

Lees verder
Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Voor gemeenten en de hele zorgketen in de regio heeft dit nogal wat implicaties voor de manier van werken, waaronder de informatieuitwisseling en informatiedeling. Een ketenprogramma in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt hen hierbij. Frank Hendriksen is als ketenarchitect vanuit M&I/Partners betrokken bij het programma.

Lees verder
Het Inlichtingenbureau: met nieuwe doelarchitectuur de toekomst in

Spannend, nieuwe doelarchitectuur ontwikkelen. Want hoe weet je zeker dat je de juiste basis legt? Het Inlichtingenbureau schakelde M&I/Partners in als ‘trusted advisor’ om het ontwerp te laten toetsen. Het resultaat: een stevig fundament voor het volledig nieuwe IT-platform en de dienstverlening en organisatie daaromheen.

Lees verder

Kennis is er om te delen!