Rijksoverheid

M&I/Partners is de partner voor de overheid in het bedenken, vormgeven en bewaken van digitale transformatie, dienstverlening en oplossingen die een blijvende impact hebben voor de overheid én burger.


De (digitale) dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met gebruikmaking van de nieuwste technologie en ICT. Als bestuurder of manager binnen de Rijksoverheid heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar. Bent u klaar voor de digitale transformatie? 

Digitale transformatie

M&I/Partners ondersteunt, inspireert en adviseert de Rijksoverheid bij digitale transformatie. Op het gebied van ICT-governance, architectuur, samenwerking en informatieveiligheid. Samen met u houden we uw ICT-projecten en ICT-programma's op koers. Dankzij onze kennis en begrip van de overheidsomgeving, kunnen we hierbij een onafhankelijke ondersteuning en quality assurance bieden. De koppeling van beleid, uitvoering en nieuwe mogelijkheden van ICT is voor ons leidend in ons werk als projectleider, adviseur of procesbegeleider.

Digitale transformatie vormgeven

Vormgeven aan digitale transformatie zit in de genen van M&I/Partners. Wij zetten samen met u uw digitale of ICT-strategie uit en verbinden die met de organisatie die het kan realiseren. Onze brede sectorale kennis zetten wij in om in de ketens waar u deel van bent tot de juiste samenwerking te komen. De projecten die volgen bakenen wij met u af tot uitvoerbare delen in een pragmatische architectuur. Samen met u geven wij vorm aan een digitale overheid. 

Meer weten?

Neem contact met ons op of ontdek onze succesverhalen bij klantenOnze diensten voor de Rijksoverheid

De toenemende afhankelijkheid van ICT stelt managers en bestuurders voor nieuwe uitdagingen. De informatiesamenleving stelt hoge eisen aan de overheid. Overheden moeten toe naar een optimale digitale dienstverlening, ze wisselen steeds meer…

Lees verder

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Overheidsorganisaties werken samen in ketens en netwerken om de beoogde dienstverlening of handhaving mogelijk te maken. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het…

Lees verder

Veel overheidsorganisaties hebben moeite om grip te krijgen op hun ICT-projecten en programma’s. Hoe zorgt u voor het juiste resultaat? Hoe houdt u zicht op de planning en de kosten? Hoe kunt u tijdig bijsture…

Lees verder

Relevante case

Onze kennis en inzichten

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder