Kosten en Baten van ICT

ICT-projecten hebben vaak een negatief karakter. Wij zijn in staat om de onderbouwing voor grote ICT-investeringen en ICT-projecten inzichtelijk te maken en daarmee de strategische en bestuurlijke besluitvorming te begeleiden.


Organisaties kunnen niet zonder een goed functionerende Informatietechnologie en informatievoorziening. Hoe beheert u kosten, (maatschappelijke-)baten en risico's van ICT-investeringen en reeds operationele ICT? Wat gaat een ICT-investering ons kosten en wat levert het op? Wat betekent het voor een beter en efficiënter functioneren van de organisatie? Deze vragen zijn leidend bij elke investering die een organisatie in het digitale tijdperk overweegt. 

ICT-kosten beheersen

De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen en de digitale transformatie zetten veel druk op overheden en zorginstellingen. Het belang van financiële besturing van ICT neemt toe. Optimaal inzicht in de kosten en baten van ICT is essentieel om bij de tijd te blijven. De vraag wat de ICT nu eigenlijk kost, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het gaat naast de uitgaven en investeringen, ook om de baten en opbrengsten. Veel ICT-projecten hebben een negatief karakter. Ze komen niet van de grond of vallen duurder uit omdat een objectieve en inzichtelijke onderbouwing van de kosten en baten ontbreekt. De beloofde baten en opbrengsten worden vaak niet gerealiseerd of zijn moeilijk zichtbaar te maken. 

Baten realiseren

Het daadwerkelijk realiseren van de potentiële baten gaat verder dan het invoeren van een nieuw ICT-systeem. Het gaat over de herinrichting en optimalisatie van de primaire processen en dat de keuzes aansluiten bij de gekozen digitale strategie. Batenrealisatie en batenmanagement gaat om de om de beoogde positieve effecten van veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Dit gaat altijd over meer dan alleen het implementeren van een ICT-systeem.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij zijn in staat om de onderbouwing voor grote ICT-investeringen en ICT-projecten inzichtelijk te maken en daarmee de strategische en bestuurlijke besluitvorming te begeleiden. Wij brengen de relevante kosten en (maatschappelijke-)baten van uw ICT-project in beeld in een businesscase. Onder de noemer 'batenrealisatie' zorgen wij dat de verwachte baten van een uitgevoerd ICT-project worden gerealiseerd. Met ruim 20 jaar benchmarkervaring onderzoeken we in de ICT Benchmarks of de ICT-kosten marktconform zijn en of u voldoende rendement haalt uit investeringen.

Meer weten?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kosten en baten van ICT? Neem vrijblijvend contact met ons op of ontdek onze benchmarksKrijg inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT binnen uw eigen organisatie én vergelijk met branchegenoten.

Doe mee met de benchmarks