Kosten en Baten van ICT

Kosten en Baten van ICT


Organisaties kunnen niet meer zonder een goed functionerende Informatietechnologie en informatievoorziening. Hoe beheert u kosten, baten en risico's van ICT-investeringen en reeds operationele ICT? Wat gaat een ICT-investering ons kosten en wat levert het op? Wat betekent het voor een beter en efficiënter functioneren van de organisatie?  Deze vragen zijn leidend bij elke investering die een organisatie in het digitale tijdperk overweegt.

ICT-kosten beheersen 

De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen en de digitale transformatie zetten veel druk op overheen en zorginstellingen. Het belang van financiële besturing van ICT neemt toe. Optimaal inzicht in de kosten en baten van ICT is essentieel om bij de tijd te blijven. De vraag wat de ICT nu eigenlijk kost, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het gaat naast de uitgaven en investeringen, ook om de baten en opbrengsten. Veel ICT-projecten hebben een negatief karakter. Ze komen niet van de grond of vallen duurder uit omdat een objectieve en inzichtelijke onderbouwing van de kosten en baten ontbreekt. De beloofde baten en opbrengsten worden vaak niet gerealiseerd of zijn moeilijk zichtbaar te maken. 

ICT Benchmark

M&I/Partners is met ruim 20 jaar benchmarkervaring uitstekend in staat dit inzichtelijk te maken. Benchmarking is een organisatieverbetermethode die onder meer kan worden ingezet voor het beheersen en besturen van ICT-kosten. Op basis van deze benchmarks kunnen wij u adviseren over het inrichten en optimaliseren van uw ICT en komen wij samen met u tot de beste oplossing. Niet alleen kunt u uw omgeving vergelijken met die van uw peers, u kunt ook scenario’s en business cases maken om zo besluiten vooraf te toetsen en te voorzien van een juiste onderbouwing.

Onder het motto ‘verbeteren door te vergelijken’ voeren wij specifieke ICT sectorbenchmarks uit voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen, Care-instellingen, woningcorporaties, veiligheidregio’s en organisaties in de wereld van de medische technologie. Afgeleid van deze sectorbenchmarks voeren wij ook maatwerkbenchmarks uit. 

Hoe wij u kunnen helpen

Kosten en baten van ICT, bencharking en financiën zijn vanaf de oprichting van M&I/Partners onderwerpen waarop wij actief zijn. Wij zijn in staat om de onderbouwing voor grote ICT-investeringen en ICT-projecten inzichtelijk te maken en daarmee de strategische en bestuurlijke besluitvorming te begeleiden. Wij brengen de relevante kosten en baten van uw (voorgenomen) ICT-project in beeld in een businesscase. Met onze ICT Benchmark onderzoeken we of de ICT-kosten marktconform zijn en of u voldoende rendement haalt uit investeringen. Onder de noemer 'batenrealisatie' zorgen wij dat de verwachte baten van een uitgevoerd ICT-project worden gerealiseerd.

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kosten en baten van ICT? Neem vrijblijvend contact met ons op of ontdek onze benchmarksRelevante case

Summa College praktisch én visueel aantrekkelijk informatiebeleidsplan

Summa College praktisch én visueel aantrekkelijk informatiebeleidsplan

Het Summa College wil een informatiebeleidsplan op basis waarvan de verschillende stakeholders en in het bijzonder het onderwijs sturing kunnen geven aan de inrichting van de informatievoorziening en ICT in de periode tot 2020.

Lees verder